Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах палива

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі регіональної науково-технічної конференції “Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах палива”, яка відбудеться 24 – 25 лютого 2016 року на базі Вінницького національного аграрного університету.

 

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Нові теоретичні та практичні результати перспектив розвитку тракторів і автомобілів, двигунів внутрішнього згорання, працюючих на різних видах палива, для пошуку спільних підходів, обміну ідеями, визначення тенденцій розвитку даної галузі науки, встановлення плідних контактів, заохочення талановитої молоді до наукового пошуку. Особливу увагу в ході конференції передбачається приділити застосуванню математичного моделювання, оптимізації, вимірювальним комплексам, комп’ютерним системам діагностування, сучасним інформаційним технологіям, альтернативним і відновлюваним джерелам енергії,  впровадженню сучасних програмних засобів в навчальний процес.

 

Секція № 1. Конструкція тракторів і автомобілів

(Відповідальні: за матеріали конференції –

 Рябошапка В.Б. тел. (096-23-35-470),

e-mail: Vadym@vsau.vin.ua)

 

Секція № 2. Використання альтернативних видів палива для двигунів внутрішнього згорання

(Відповідальні: за матеріали конференції –

Борисюк Д.В. тел. (068-04-24-184),

e-mail: bddv@mail.ru)

 

Секція № 3. Ресурсозберігаючі технології на транспорті АПК

(Відповідальні: за матеріали конференції – Ковальчук О.С. тел. (067-90-55-091),

e-mail: kovalchukoleksandr@vsau.vin.ua)

 

 

 

 

       програмний КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Калетнік Г.М. – д.е.н., професор, академік НААНУ,      президент Вінницького національного аграрного     університету, голова програмного комітету
 • Мазур В.А. – к.с-г.н., доцент, ректор                       Вінницького національного аграрного університету, співголова

   Яремчук О.С. – д.с-г.н., доцент, проректор з наукової роботи ВНАУ, заступник голови організаційного комітету.

   Бандура В.М. – к.т.н., доцент, декан факультету механізації сільського господарства ВНАУ

 •  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Гунько І.В. – к.т.н., доцент, зав.каф. двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів ВНАУ, голова

Солона О.В. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці ВНАУ

Середа Л.П. – д.т.н., професор, завідувач кафедри експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу ВНАУ

Рейпаші Н.М. – головний бухгалтер ВНАУ

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

 

Музичук В.І. – к.т.н., доцент кафедри двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів ВНАУ, тел. (098)32-42-125, e-mail: wasil@vsau.vin.ua

 

ТЕХНІЧНИЙ СЕКРЕТАР

 

Ковальчук О.С. – асистент кафедри двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів ВНАУ, тел. (067)90-55-091,

e-mail: kovalchukoleksandr@vsau.vin.ua

 

 

Заявка на участь у Регіональної конференції

“Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згорання

працюючих на різних видах палива”

16 – 17 лютого 2016 р.  (м. Вінниця)

Назва доповіді(секція)________________________________________________

Прізвище___________________________________________________________

Ім’я _______________________________________________________________

По батькові_________________________________________________________

Вчене звання, наук. ступінь____________________________________________

Посада_____________________________________________________________

Місце роботи, назва організації________________________________________

Адреса_____________________________________________________________

Телефон /факс E-mail ________________________________________________

 

 

Умови участі в конференції

 

 1. Організаційний комітет конференції забезпечує реєстрацію учасників конференції м. Вінниця ВНАУ 24 лютого 2016 р.
 2. Усі витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням, учасники конференції несуть особисто.
 3. Робоча мова конференції – українська, англійська.
 4. Для участі в роботі конференції необхідно до 15 лютого 2016 надіслати на електронну адресу за обраною секцією: заявку учасника, тези, статтю, скановані копії квитанцій про оплату.
 5. Файли у папці з назвою секції назвати за прикладом: zayavka_Petrenko; thesis_Petrenko1; chek_Petrenko1. article_Petrenko, chek_Petrenko2.
 6. Кожному учаснику будуть надіслані: матеріали конференції, програма і сертифікат учасника.
 7. Учасники конференції подають наукові статті у фахові видання: “Техніка енергетика транспорт АПК”, “Вібрації в  техніці та технологіях”, “Промислова гідравліка та пневматика”

 

ОПЛАТА публікації

 

 1. Вартість публікації (тези) – 15 грн. за 1 повну або неповну сторінку. Вартість 1 сторінки наукової статті фахових виданнях розміщенні на сайті університету в розділі «наукова робота» (http://www.vsau.org).
 2. Вартість додаткового тому «Збірник матеріалів  конференції» складає 50 грн.
 3. Реквізити для оплати публікації:

       Отримувач: Вінницький національний аграрний університет

Банк: Держказначейська служба України м. Київ

Розрахунковий рахунок       № 31256282102055

Код: 00497236

МФО: 820172   

.      Обов’язково вказувати призначення платежу (за публікацію тези, за публікацію статті).

 

 

 

 

 

 

Вимоги щодо оформлення матеріалів конференції

1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.

2. Тексти тез доповідей обсягом 2-3 повні сторінки формату А4 слід підготувати у текстовому редакторі MS Word, шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал 1,5. Розміри полів: верхнє, нижнє, ліве та праве по 20 мм.

3. Загальна схема побудови тези доповіді: рукопис починається з індексу УДК (Times New Roman, 12) у верхньому лівому кутку; назва статті великими літерами (кегель 14, жирний); з правої сторони прізвище, ініціали автора, прізвище ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, установа; через два інтервали подається коротка анотація (2-3 речення); через один інтервал основний текст згідно зразку який наведений нижче.

4. Формули розташовувати по центру. Всі рисунки повинні бути згруповані.

5. Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список літератури наводиться наприкінці статті бібліографічним списком джерел на мові оригіналу.

6. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах має бути мінімальним.

7. Вимоги до оформлення статей у наукових фахових виданнях розмщенніі за адресою (http://www.vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/webgr_view/GrZRGBP?OpenDocument&RestrictToCategory=GrZRGBP)

8. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових публікацій. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

 

ЗРАЗОК оформлення матеріалів                конференції

УДК 631.3.004.5(075)

 

МЕТОДИ БЕЗРОЗБІРНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ДВИГУНІВ

 

Анісімов В.Ф., д.т.н., професор

Гунько І.В., к.т.н, доцент

Вінницький національний аграрний університет

 

Технічне діагностування або комплекс заходів з оцінки стану машин без їх розбирання є складовою частиною технічного обслуговування і ремонту машин та повинно забезпечувати їх проведення по фактичному технічному стану.

 

Ключові слова: технічне діагностування, технічне обслуговування, технічний стан, машина, надійність, довговічність, ресурс машини.

 

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета статті (тези).

Виклад основного матеріалу.

Висновки і пропозиції.

 

Література

1. Григорьев М.А. Долговечность и износ деталей автомобильных двигателей / М.А. Григорьев, Н.Н. Пономарёв. – М: Машиностроение, 1976. – 280 с.

2. Ждановский Н.С. Надёжность и долговечность автотракторных двигателей / Н.С. Ждановский, А.В. Николаенко. – Л: Колос, 1974. – 223 с.

3. Станиславский Л.В. Техническое диагностирование дизелей / Л.В. Станиславский. – К.: Вища школа, 1983. – 136 с.

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

24 лютого

Вінницький національний

 аграрний університет

навчальний корпус № 2

 

вівторок

13.30-14.30

реєстрація учасників (хол 2-го поверху)

14.30-16.30

пленарне засідання (зала 2220)

 

 

 

 

 

 

 

25лютого

Вінницький національний

аграрний університет

навчальний корпус № 2

 

середа

14.30-16.30

секційні засідання (зала 2319,    ауд. 2118, ауд. 2120)

16.30-17.00

підведення підсумків (конференційна зала 2213)

 

 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (28 Січня 16)
Переглядів: 1163 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.35.58
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук