Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»,,
яка відбудеться 22 грудня 2016 р.
На конференції передбачається робота за такими напрямами:
1. Теоретичні і методологічні засади управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій на інноваційній основі.
2. Науково-методологічне забезпечення пріоритетних напрямів та механізмів підприємницької діяльності в агропродовольчій сфері.
3. Фундаментально-прикладні основи маркетингової та логістичної діяльності підприємств агропродовольчого комплексу.
4. Науково-методологічні засади розвитку земельних відносин.
5. Формування конкурентоспроможної діяльності сільськогосподарських товаровиробників в умовах міжнародної інтеграції.
6. Інформаційне забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств агропродовольчого комплексу.
Конференція проводитиметься в заочній формі
Для участі у конференції Вам потрібно до 10 грудня 2016 р.
надіслати на адресу konf_knau@ukr.net (копію: konf_mie@mail.ru):
 заявку на участь у конференції;
 файл (MS Word) у форматі .doc або .rtf з текстом доповіді (3-4 повні сторінки). Назва повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора (наприклад, 1_Іванов).
Від одного автора допускається не більше однієї доповіді. Кількість співавторів – не більше трьох.
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА
ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ БУДЕ НАДІСЛАНО ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ
Друковану версію збірника матеріалів конференції (у разі потреби) можна замовити
(вартість збірника – 100 грн, поштові витрати – 20 грн)
Вимоги до оформлення матеріалів:
Мова викладення матеріалів, за вибором авторів, може бути або українська, або російська, або англійська. Матеріали обсягом 3-4 повні сторінки (у т. ч. рисунки і таблиці) розміщують на аркушах паперу формату А4 (297х210 мм), береги зверху, знизу, справа, зліва – 20 мм. У лівому верхньому куті проставляють індекс «УДК». Нижче, через інтервал, без відступу посередині – ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, учене звання; нижче – назва організації та країна, яку представляє автор; через інтервал – назва роботи. Через інтервал розміщують текст доповіді (текст вирівняний за шириною, шрифт Times New Roman, звичайний, кегль 14 pt, інтервал одинарний, абзацний відступ 1,25 см). Нижче, без інтервалу – список використаних джерел.
Посилання та список використаних джерел оформляють згідно з вимогами ВАК України (бюл. № 5, 2009). Формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумерують з правого боку. Рисунок подають як єдиний графічний об’єкт (чорно-білий). Таблиці,
рисунки розміщують посередині, вони повинні піддаватися редагуванню (відкриватися в тому редакторі, в якому вони були виконані).
Здобувачі обов'язково вказують за допомогою виноски на першій сторінці матеріалів прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, учене звання, посаду за прийнятими скороченнями (кегль – 10 pt). До публікації приймаються матеріали, які раніше не публікувалися та мають високий ступінь унікальності тексту (матеріали перевірятимуться на плагіат).
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
УДК 332.33.004.12:631.95
І.І. Іванов, магістрант
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна
Еколого-економічна ефективність сільськогосподарського землекористування
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх [1, с. 105]. Хххххххх.
Список використаних джерел: 1. Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти : кол. моногр. / за ред. акад. НААН С. А. Балюка. – Х.: Смугаста типографія, 2015. – 432 с.
_________________
*Науковий керівник – В.В. Васильєв, канд. екон. наук, доцент
Відповідальність за зміст і оформлення матеріалів, їх відповідність нормам правопису та орфографії несуть автори і керівники.. У разі значних розходжень оформлення матеріалів з рекомендаціями оргкомітет залишає за собою право редакції авторського тексту або відхилення публікації.
В електронному варіанті матеріали науково-практичної конференції будуть надіслані учасникам протягом двох днів від дня проведення конференції. Друковані версії матеріалів конференції будуть надіслані поштою протягом двох тижнів. Необхідність друкованої версії обов’язково вказується у заявці. Реквізити для оплати друкованої версії будуть надіслані електронною поштою у листі-підтвердженні про отримання і прийняття до публікації матеріалів.

Контакти:
konf_knau@ukr.net, konf_mie@mail.ru
067-542-50-91 або 099-177-04-93
Шарко Інна Олександрівна
Сподіваємося на плідну співпрацю!

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (21 Листопада 16)
Переглядів: 685 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.33.30
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук