Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

До участі у конференції запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, молоді вчені, студенти, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, дослідних організацій, діяльність яких пов’язана із проблемами, що обговорюються на конференції.

Конференція відбудеться 04 березня 2016 року в місті Вінниці (Україна).

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Фінансова політика як складова економічного розвитку.

2. Фіскально-бюджетний механізм у забезпеченні соціально-економічного розвитку України.

3. Роль банківської системи у забезпеченні фінансово-економічного розвитку країни.

4. Фінансове забезпечення діяльності підприємств в Україні.

5. Теорія і практика обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання.

6. Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах.

Матеріали конференції планується видати у вигляді електронного збірника тез, який буде розміщений на сайті ВФЕУ та розсилатись на електронні адреси авторів.

Для участі у конференції до 03 березня 2016 року потрібно надіслати на електронну адресу кафедри фінансів ВФЕУ conf_vfeu_kaffin@ukr.net:

- скановану заявку на участь, за підписом авторів (зразок додається);

- електронний варіант тез доповідей;

- копію квитанції про оплату.

Назва файлу - прізвище автора (авторів) українською мовою. 

Відповідальна особа – к.е.н., доцент кафедри фінансів Москвічова О.С., тел.  (067) 301-51-51.

Адреса: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 71А.

Вимоги до оформлення тез:

 

 • Поля по 2 см, шрифт Times New Roman (розмір шрифту - 14), 1 інтервал між рядками.
 • Відступ на абзац 1 – не користуватись кнопкою табуляції.
 • Електронні варіанти тез доповідей подаються за адресою: kaf_fin@ukr.net, набрані у редакторі Word for Windows,  у форматі *.doc.
 • Рисунки виконуються за допомогою вбудованого редактора Microsoft Office, згруповані;
 • На першому аркуші в правому верхньому куті друкується прізвище, ініціали автора, нижче через один інтервал  - назва вищого навчального закладу, і ще нижче – місто; кількість авторів не більше двох осіб;
 • З наступного рядка через два інтервали – по центру напівжирним шрифтом друкується назва доповіді (малими літерами, розмір шрифту - 14);
 • Сторінки не нумеруються;
 • Обсяг тез доповіді 3 сторінки.

 

Зразок оформлення тез:

 

Іванов О.А., к.е.н., доцент

Вінницький фінансово-економічний університет

м. Вінниця

 

Фінансовий стан підприємства як об’єкт прогнозування

Успішне функціонування підприємства, як основного елементу фінансової системи України, зумовлено ефективними управлінням його фінансами. Однією зі складових управління фінансами підприємства є аналіз та прогнозування фінансового стану, які дозволяють виявити здатність підприємства до сталого функціонування і розвитку в умовах зміни зовнішнього і внутрішнього середовища господарювання (текст тез доповіді).

Список використаних джерел: (за вимогами ВАК).

Організаційний внесок 55 гривень, який буде використано для відшкодування витрат на формування збірника матеріалів.

р/р 26006000250000,

в ПАТ «Укрсоцбанк»  м.  Київ,

МФО  300023,

 код  20115030,

призначення платежу – організаційний внесок за участь у конференції (далі прізвище та ініціали автора).

Крім того редакція ВФЕУ приймає статті аспірантів, науковців, викладачів для наукового фахового журналу Вінницького фінансово-економічного університету «Регіональна бізнес-економіка та управління» (перереєстрований 15.04.2014 р. № 455).

Вимоги до авторських оригіналів статей

Авторський оригінал статті повинен повністю відповідати вимогам фахових видань України і містити такі елементи:

 • УДК;
 • відомості про автора (прізвище, ініціали, наукове звання, вчений ступінь)
 • назва статті;

УДК 330:519.6

Петренко Анатолій Миколайович

доктор економічних наук, професор

Коваленко Олексій Іванович

кандидат економічних наук

РЕГІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ДО ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН

Оформлення статті:

 • заголовок статті;
 • анотація (мовою оригіналу та англійською), в якій розкривається основний зміст статті; (6-8 рядків);
 • ключові слова;
 • структура статті має містити такі елементи:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, формулювання цілей та мети статті;
 • аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
 • список використаних джерел та літератури, складений відповідно до стандартних вимог і розміщений у кінці статті;
 • реферат (від 200-300 слів), в якому повинні міститися наступні елементи: мета; методи; результати; наукова новизна; практична значущість; ключові слова (6-8 слів) на мові статті та англійською мовою (вартість 20 грн. за сторінку).

До друку приймаються статті: обсягом 8-12 сторінок, набраних в редакторі Word версій 97; 98; 2000, ХР як комп’ютерний файл з розширенням dok., rtf. Поля з усіх сторін – 20 мм, з правої – 10 мм. Шрифт – Tіmes New Roman, Cyr 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Автор ставить підпис на останній сторінці.

ДО АВТОРСЬКОГО ОРИГІНАЛУ СТАТТІ ПОДАЮТЬСЯ ПОШТОЮ В ОРИГІНАЛІ:

1. Заявка

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)___________

Вчений ступінь, звання, посада_______________

Назва навчального закладу

(установи)____________________________________

Домашня адреса учасника (з індексом)_________

Телефон (моб.) ______ _______________________

Е-mаіІ________________________________

Назва статті до фахового журналу______________

Підпис автора _____________________________

 1. для аспірантів – рецензія на статтю доктора наук та наукового керівника; для кандидата наук – рецензія на статтю доктора наук;

для доктора наук рецензія не потрібна;

 1. копію квитанції про оплату за друк статті;
 2. стаття та документи п. 1 – 3 окремо подаються також в електронному варіанті rector-vfeu2@ukr.net

Відповідальність за науково-методичний рівень статей несуть автори та рецензенти. Редколегія залишає за собою право редагувати подані матеріали. Надіслані матеріали не повертаються.

Відповідальна особа за друк та випуск статей у науковому журналі «Регіональна бізнес- економіка та управління» Макарівчук Ілона Євгеніївна, контактний телефон – 093-445-78-91; rector-vfeu2@ukr.net

Рахунок за публікацію статей у науковому журналі «Регіональна бізнес-економіка та управління» буде надісланий після отримання всіх необхідних матеріалів і попереднього рецензування статті.

ЗАЯВКА

на участь у І всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України»

Прізвище, ім’я, по-батькові ___________________________________________

 

Науковий ступінь, вчене звання, посада ___________________________________________

 

Назва та адреса ВНЗ ___________________________________________

 

Домашня адреса  (з поштовим індексом) ___________________________________________

Контактний телефон (дом., моб.)

___________________________________________

Email: ___________________________________________

Назва секції ___________________________________________

Назва доповіді

__________________________________________

№ квитанції про оплату

__________________________________________

Дата                                                                Підпис

Місце та адреса проведення конференції:

Україна, 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 71А, кафедра фінансів

Вінницького фінансово-економічного університету е-mаіl: conf_vfeu_kaffin@ukr.net:

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (12 Лютого 16)
Переглядів: 1111 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Четвер, 24 Жовтня 19, 1.57.52
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук