Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ»

Оргкомітет конференції

Співголови:

Гаврилко Петро Петрович – директор Ужгородського торгово-економічного інституту КНТЕУ, кандидат економічних наук, професор

Смоланка Володимир Івановичректор ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, доктор медичних наук, професор

Лупенко Юрій Олексійович - доктор економічних наук, професор, академік  НААН України, директор Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” НААН України

Бедь Віктор Васильович – ректор Карпатського університету ім. Августина Волошина, доктор юридичних наук, професор

Кравців Василь Степанович – директор Державної установи «Інститут регіональних досліджень  ім. М.І.Долішнього НАН України», доктор економічних наук, професор

Члени оргкомітету:

Лендєл Михайло Андрійович – завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного  бізнесу  Ужгородського торгово-економічного інституту КНТЕУ, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Студеняк Ігор Петрович – проректор з наукової роботи ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, доктор фізико-математичних наук, професор

Кляп Михайло Петрович – заступник директора Ужгородського торгово-економічного інституту КНТЕУ, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Мікловда Василь Петрович – завідувач кафедри економіки підприємства Ужгородського національного університету, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Сержанов Віталій Вікторович – декан економічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, кандидат економічних наук, доцент

Шульц Світлана Леонідівна – завідувач відділу регіональної економічної політики ІРД ім. М. І. Долішнього, доктор економічних наук, професор

Газуда Михайло Васильович – професор кафедри економіки підприємства ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, доктор економічних наук

Стадницький Юрій Іванович – професор кафедри економіки і фінансів, Політехніка Свєнтокшиська, доктор економічних наук, професор (Польща)

Штефко Роберт – декан факультету менеджменту Пряшівського університету, доктор, професор (Словаччина)

Петрова Десіслава Іванова – доктор, доцент, Технічний університет м. Габрово (Болгарія)

Жулканич Олександр Михайлович – доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного  бізнесу Ужгородського торгово-економічного інституту КНТЕУ, кандидат економічних наук, доцент

Гайданка Євгеній Іванович – проректор з наукової та методичної роботи Карпатського університету імені Августина Волошина, кандидат політичних наук, доцент

Волошенко Сергій Сергійович – викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного  бізнесу  Ужгородського торгово-економічного інституту КНТЕУ

Шановні колеги

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи», яка відбудеться 15-16 квітня 2016 р. в мальовничому куточку Закарпаття за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Анталовці, конференц-зал туркомплексу «Богольвар» http:// bogolvar.com.ua

Тематичні напрями роботи конференції

 1. Економіка та трансформація управління національним господарством.
 2. Соціально-економічні й екологічні проблеми розвитку територіальних економічних систем.
 3. Демографічні проблеми та відтворення людського капіталу.
 4. Проблеми розвитку підприємництва і сільських територій.
 5. Інноваційно-інвестиційні стратегії розвитку економіки територіальних систем.
 6. Економіка природокористування та сучасні проблеми охорони навколишнього середовища.
 7. Транскордонне співробітництво і зовнішньоекономічна діяльність.
 8. Рекреаційно-туристичний комплекс у системі економічного розвитку.
 9. Фінансово-облікове забезпечення розвитку економіки.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Контактні телефони організаторів конференції: з питань виступів на пленарному засіданні, публікації тез доповідей та статей – Газуда Леся Михайлівна, тел. моб. (050) 155-66-70;  з питань розселення, приїзду, особистих запрошень на конференцію і т.п. – Домище-Медяник Алла Михайлівна, тел. моб. (050) 678-39-59;

Матеріали конференції: передбачається публікація тез доповідей у збірнику матеріалів конференції, які планується видати учасникам до початку роботи конференції (заочним учасникам авторський екземпляр буде надіслано поштою у травні 2016 р.) та публікація за підсумками роботи конференції статей у фаховому науковому журналі (Науковий вісник Ужгородський національний університет Серія: Економіка, ISSN 2409-6857).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

1. Тези доповіді повинні містити 4-5 сторінок друкованого тексту (статті – не більше 12 сторінок) на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word .

2. Поля: ліве - 2,0 см; праве - 2,0 см; верхнє - 2,5; нижнє - 2,5 см.

3. Гарнітура: Times New Roman 14 пт. Інтервал між рядками – одинарний.

4. Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman 12 пт.). Ініціали та прізвища авторів - великими літерами у верхньому правому кутку листа (Times New Roman 12 пт.). Назва організації, де працює автор, повністю, 8 пт. Назва тез - прописними великими літерами (Times New Roman 12 пт., жирний).

5. Для назв таблиць використовувати шрифт 10 пт., жирний. Для напису під рисунками використовувати шрифт - 8 пт., жирний. Формули розташовують по центру, нумерацію формул здійснюють по правому краю. Формули повинні бути набрані в редакторі Microsoft Equation 3.0.

7. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно за порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці тез бібліографічним описом джерел на мові оригіналу відповідно до вимог ДАК України.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ статті

До друку приймаються статті, написані українською, російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні). Вимоги та умови публікації розміщено на веб-сайті Наукового вісника: http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Для участі в конференції необхідно

До 25 березня 2016 року сплатити організаційний внесок, який становить для очних учасників 250 грн., заочних – 200 грн. та надіслати: заявку на участь, тези доповіді, статті (зразок заявки, вимоги щодо оформлення тез і статей додаються) та копію квитанції про оплату (учасникам конференції видається сертифікат учасника та за потребою довідка про апробацію досліджень). Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів (напр. Фесенко_тези.docx)/ Oрганізаційний внесок включає покриття витрат на публікацію тез-доповідей та організаційні витрати на проведення конференції. На вказану учасниками адресу надсилається 1 збірник тез доповідей (за кожен додатковий екземпляр необхідно сплатити ще 70 грн.).

Проїзд, проживання і харчування учасники конференції оплачують самостійно. У разі потреби, буде здійснено бронювання місць у туркомплексі «Богольвар» (для учасників конференції проживання у номері стандарт двохмісний становить 230 грн. на одну особу).

Учасники конференції можуть подати наукову статтю для публікації у фаховому журналі. Вартість публікації статті становить 40 грн. за 1 сторінку авторського тексту та 30 грн. за відправлення 1 примірника журналу (за додатковий екземпляр необхідно сплатити 80 грн.).

Матеріали надсилати поштою на адресу оргкомітету або за електронною адресою:  conf.utei.knteu@gmail.com

Організаційний внесок та кошти за публікацію статті у фаховому збірнику сплачуються:

 • у відділеннях КБ ПриватБанку потрібно вказати номер рахунку для поповнення: 5168757295584801;
 • для оплати в інших українських банках:

  Отримувач: ПАТ КБ ПриватБанк.

Код отримувача (ОКПО, ЄДРПОУ): 14360570.

МФО банку: 305299.

Рахунок отримувача: 29244825509100.

Призначення: для поповнення картки 5168757295584801, Газуда Леся Михайлівна, 2412114847. 

Заявка на участь у роботі конференції

ПІБ _____________________________

Науковий ступінь _________________

Вчене звання  _____________________

Посада  __________________________

Місце роботи _____________________

Адреса (з індексом) ________________

Телефон/Факс _____________________

E-mail ____________________________

Тематичний напрям_______________

Назва доповіді  _____________________

 • Планую взяти участь

у роботі конференції

 • Планую взяти заочну участь у

роботі конференції

 • Планую надіслати тези доповіді
 • Планую надіслати статтю
 • Потреба у бронюванні

(потрібне помітити)

Адреса оргкомітету: 88020, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Коритнянська, 4.

Програма конференції

15 квітня 2016 р.

  900 – 1100   Реєстрація і розміщення учасників

1100 – 1300   Пленарне засідання

1310 – 1430   Обід

1430 – 1700   Секційні засідання

1700 – 1900   Культурна програма. Участь учасників конференції у приготуванні традиційних закарпатських страв

16  квітня 2015 р.

1000 – 1200    Підбиття підсумків, прийняття

                   резолюції конференції

1300 – 1700  Екскурсійна програма

1700 – Від’їзд учасників конференції

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і співпрацю!

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (04 Лютого 16)
Переглядів: 1239 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.24.36
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук