Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [739]
Друкування статей [93]
Наукові видання [17]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [14]
Конкурси [2]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

01 червня 2016 р. Україна, м. Київ

Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі міжнародної науково-практичної  молодіжної  конференції, яка відбудеться 01 червня 2016 р.

До участі запрошуються студенти, аспіранти та молоді вчені віком до 35 років (докторанти з відривом від виробництва до 40 років).

Напрями роботи конференції:

 1. Розвиток інноваційної діяльності в Україні та інших країнах
 2. Соціально-екологічні проблеми економічного механізму раціонального природокористування
 3. Соціально-економічні проблеми сільськогосподарського виробництва
 4. Проблеми ефективного функціонування економіки України та інших країн в умовах нових форм власності та господарювання
 5. Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку села і сільських територій
 6. Фінансово-кредитний механізм сталого розвитку економіки України та інших країн
 7. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в умовах глобалізації
 8. Трансформація земельних відносин до ринкових умов господарювання
 9. Вплив економічних теорій на розвиток світового господарства

10.Нові ринки збуту вітчизняної продукції через використання переваг від участі в міжнародній інтеграції

11 Лнституціональне забезпечення розвитку підприємництва і кооперації

12.Світове господарство і міжнародні економічні відносини

13.Шляхи розвитку інвестиційної діяльності в Україні та інших країнах

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ЛУПЕНКО Ю.О. - д.е.н., професор, академік НААН, директор ННЦ «ІАЕ», Голова оргкомітету; ЖУК В.М. — д.е.н., професор, віце-президент НААН; ПУГАЧОВ М.І.    -   д.е.н.,    професор,    заступник директора ННЦ «ІАЕ»;

КУРИЛО Л.І. - д.е.н., професор, учений секретар ННЦ «ІАЕ»;

ЗІНЧУК Т.В. - д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ЖНАЕУ;

МИХАЙЛЕНКО О.В. - к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ;

ЄРАСИЛОВА А.Б. - с.н.с, к.е.н. Казахського НДІ економіки АПК і розвитку сільських територій; ТАКУН А.П. - к.е.н., доцент, Інститут системних досліджень   в   АПК   Національної  академії   наук Білорусії;

ТЕРЕЩУК М.В. - н.с., Інститут економіки сільського господарства та продовольства (м. Варшава, Польща); ЮРКЕНАИТЕ Н. - д.е.н., с.н.с, Литовський інститут аграрної економіки;

КОЗАК М.І. - к.е.н., зав. відділу науково-організаційного забезпечення та координації досліджень ННЦ «ІАЕ»;

СТОЛЯРЧУК Н.М. - к.е.н., голова Ради молодих вчених ННЦ «ІАЕ»;

СТАРОДУБ О.І. - секретар Ради молодих вчених ННЦ «ІАЕ», Секретар оргкомітету; БЕЖЕНАР І.М.    -    к.е.н.,    старший    науковий співробітник ННЦ «ІАЕ»;

ГАРБАР В.В. - к.е.н., старший науковий співробітник ННЦ «ІАЕ»;

КОСТЮКР.В. - к.е.н., науковий співробітник ННЦ «ІАЕ»;

ЛИСАК М.А. - к.е.н., старший науковий співробітник ННЦ «ІАЕ»;

ОСТАПЧУК С.М. - к.е.н., старший науковий співробітник ННЦ «ІАЕ»;

ПІВТОРАКВ.С.    -    к.е.н.,    старший    науковий

співробітник ННЦ «ІАЕ».                                        

ЗАЯВКА

на участь у VII Міжнародній науково-практичній молодіжній конференції (у заочній формі) «РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ШШИХ КРАЇН В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» лі. Київ, 01 червня 2016 р.

 

П.І.П/б

 

всіх авторів

Контактні

 

телефони

 

E-mail

 

Повна адреса для

(П.І.П/б, вулиця, будинок,

листування

квартира, місто, поштовий індекс, країна)

Організація

(повна назва організації)

Підрозділ

(указати факультет, кафедру)

Посада

 

Науковий ступінь

 

Учене звання

 

Назва напряму

 

Назва доповіді

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!

Вимоги до оформлення тез доповідей

 

Матеріали обсягом від трьох до п'яти повних сторінок (у т. ч. рисунки і таблиці) розміщують на аркушах паперу формату А4 (297x210 мм), поля зверху, знизу, справа, зліва - 20 мм. У лівому верхньому куті проставляють індекс «УДК». Нижче, через інтервал, без відступу справа - ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, учене звання (кількість авторів - не більше чотирьох на кожну публікацію); нижче - назву організації та країну, яку представляє автор; через інтервал - назву роботи. Через інтервал розміщують текст доповіді (текст вирівімний за шириною, шрифт Times New Roman, звичайний, кегль 14 pt, інтервал одинарний, абзацний відступ 1,25 см). Нижче, без інтервалу - список використаних джерел.

Посилання та список використаних джерел оформляють згідно з вимогами ВАКу України (бюл. № 5, 2009). Формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумерують з правого боку. Рисунки, зроблені у MS Word, потрібно згрупувати і подати як єдиний графічний об'єкт (чорно-білий). Таблиці, рисунки друкують вбудованим редактором Microsoft Word і розміщують посередині.

Аспіранти і здобувані наукових ступенів обов'язково вказують за допомогою виноски на першій сторінці матеріалів прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, учене звання, посаду (кегль - 10 pt).

Приклад оформлення тез доповідей

УДК 657.471:330.341.1

І.І. Іванов, аспірант*. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна *

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх і
ххххххххххххххххххх [1, с. 87]. Ххххххххххххх.                 ]

Список використаних джерел: 1. Козловський С.В. \ Управління сучасними економічними системами, їх* розвитком та стійкістю : [моногр.] / Козловський С.В. Н Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2010. - 432 с.

Відповідальність за зміст і оформлення матеріалів несе автор. Оргкомітет залишає за собою право редагувати, скорочувати і відхиляти надіслані матеріали, які не містять нової наукової інформації або не відповідають вищенаведеним вимогам. Кошти в разі відхилення матеріалів не повертаються.

 

Усі бажаючі можуть також додатково надсилати наукові статті, які будуть надруковані у журналі Економіка АПК, що включено до переліку фахових видань. З вимогами до їх оформлення можна ознайомитися на сайті http:/Av«4t>.iae.org.ua/

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська

Для участі у конференції Вам необхідно до 25 травня 2016 р. надіслати на адресу;

rmv.iae@gmail.com

 • заявку на участь у конференції;
 • файл (MS Word) у форматі .doc з текстом доповіді (від трьох до п 'яти повних сторінок), оформленим згідно з вимогами. Назва повинна відповідати прізвищам авторів',
 • скановану копію квитанції про оплату (у квитанції обов'язково вказують прізвище та ініціали автора).

Вартість публікації для учасників з України 25 грн за одну сторінку. У разі необхідності вартість поштової пересилки матеріалів конференції по Україні - 60 гри.

Для учасників з інших країн участь у
конференції                 безкоштовна.                 Оплата

здійснюється тільки за пересилку збірника.

Рекваити для оплати:

ННЦ «Інститут аграрної економіки», р/рах №31252289101354 в ГУ ДКСУ в м. Києві МФО 820172, код ЄДРПОУ 00496805 Призначення платежу: за наукові тези

 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (29 Квітня 16)
Переглядів: 1159 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 25 Травня 20, 11.00.28
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук