Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

Шановні колеги!
Запрошуємо до участі у роботі міжнародної науково-практичної молодіжної конференції, яка відбудеться 01 червня 2016 р.
До участі запрошуються студенти, аспіранти та молоді вчені віком до 35 років (докторанти з відривом від виробництва до 40 років).
Напрями роботи конференції:
1. Розвиток інноваційної діяльності в Україні та інших країнах
2. Соціально-екологічні проблеми економічного механізму раціонального
природокористування
3. Соціально-економічні проблеми сільськогосподарського виробництва
4. Проблеми ефективного функціонування економіки України та інших країн в умовах нових форм власності та господарювання
5. Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку села і сільських територій
6. Фінансово-кредитний механізм сталого розвитку економіки України та інших країн
7. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в умовах глобалізації
8. Трансформація земельних відносин до
ринкових умов господарювання
9. Вплив економічних теорій на розвиток світового господарства
10.Нові ринки збуту вітчизняної продукції через використання переваг від участі в міжнародній інтеграції
11.Інституціональне забезпечення розвитку підприємництва і кооперації
12.Світове господарство і міжнародні економічні відносини
13.Шляхи розвитку інвестиційної діяльності в Україні та інших країнах

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
ЛУПЕНКОЮ.О. – д.е.н., професор, академік НААН,
директор ННЦ «ІАЕ», Голова оргкомітету;
ЖУК В.М. – д.е.н., професор, віце-президент НААН;
ПУГАЧОВ М.І. – д.е.н., професор, заступник
директора ННЦ «ІАЕ»;
КУРИЛО Л.І. – д.е.н., професор, учений секретар
ННЦ «ІАЕ»;
ЗІНЧУК Т.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
ЖНАЕУ;
МИХАЙЛЕНКО О.В. – к.е.н., доцент кафедри обліку
і аудиту Навчально-наукового інституту економіки і
управління НУХТ;
ЄРАСИЛОВА А.Б. – с.н.с., к.е.н. Казахського НДІ
економіки АПК і розвитку сільських територій;
ТАКУН А.П. – к.е.н., доцент, Інститут системних
досліджень в АПК Національної академії наук
Білорусії;
ТЕРЕЩУК М.В. – н.с., Інститут економіки сільського
господарства та продовольства (м. Варшава, Польща);
ЮРКЕНАЙТЕ Н. – д.е.н., с.н.с., Литовський інститут
аграрної економіки;
КОЗАК М.І. – к.е.н., зав. відділу науково-
організаційного забезпечення та координації
досліджень ННЦ «ІАЕ»;
СТОЛЯРЧУК Н.М. – к.е.н., голова Ради молодих
вчених ННЦ «ІАЕ»;
СТАРОДУБ О.І. – секретар Ради молодих вчених
ННЦ «ІАЕ», Секретар оргкомітету;
БЕЖЕНАР І.М. – к.е.н., старший науковий
співробітник ННЦ «ІАЕ»;
ГАРБАР В.В. – к.е.н., старший науковий співробітник
ННЦ «ІАЕ»;
КОСТЮК Р.В. – к.е.н., науковий співробітник ННЦ
«ІАЕ»;
ЛИСАК М.А. – к.е.н., старший науковий співробітник
ННЦ «ІАЕ»;
ОСТАПЧУК С.М. – к.е.н., старший науковий
співробітник ННЦ «ІАЕ»;
ПІВТОРАК В.С. – к.е.н., старший науковий
співробітник ННЦ «ІАЕ».

Вимоги до оформлення тез доповідей Матеріали обсягом від трьох до п’яти повних сторінок (у т. ч. рисунки і таблиці) розміщують на аркушах паперу формату А4 (297х210 мм), поля зверху, знизу, справа, зліва – 20 мм. У лівому верхньому куті проставляють індекс «УДК». Нижче, через інтервал, без відступу справа – ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, учене звання (кількість авторів – не більше чотирьох на кожну публікацію); нижче – назву організації та країну, яку представляє автор; через інтервал – назву роботи. Через інтервал розміщують текст доповіді (текст вирівняний за шириною, шрифт Times New Roman, звичайний, кегль 14 pt, інтервал
одинарний, абзацний відступ 1,25 см). Нижче, без інтервалу – список використаних джерел.
Посилання та список використаних джерел оформляють згідно з вимогами ВАКу України (бюл. № 5, 2009). Формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумерують з
правого боку. Рисунки, зроблені у MS Word, потрібно згрупувати і подати як єдиний графічний об’єкт (чорно- білий). Таблиці, рисунки друкують вбудованим редактором Microsoft Word і розміщують посередині.
Аспіранти і здобувачі наукових ступенів обов'язково вказують за допомогою виноски на першій сторінці матеріалів прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, учене звання, посаду
(кегль – 10 pt). Приклад оформлення тез доповідей Відповідальність за зміст і оформлення матеріалів несе автор. Оргкомітет залишає за собою право редагувати, скорочувати і відхиляти надіслані матеріали, які не містять нової наукової інформації або не відповідають вищенаведеним вимогам. Кошти в разі відхилення матеріалів не повертаються.
Усі бажаючі можуть також додатково надсилати наукові статті, які будуть надруковані у журналі Економіка АПК, що включено до переліку фахових
видань. З вимогами до їх оформлення можна ознайомитися на сайті http://www.iae.org.ua/ Робочі мови конференції – українська,
російська, англійська Для участі у конференції Вам необхідно до 25 травня 2016 р. надіслати на адресу: rmv.iae@gmail.com
· заявку на участь у конференції;
· файл (MS Word) у форматі .doc з текстом
доповіді (від трьох до п’яти повних сторінок),
оформленим згідно з вимогами. Назва повинна
відповідати прізвищам авторів;
· скановану копію квитанції про оплату (у квитанції обов’язково вказують прізвище та ініціали автора).
Вартість публікації для учасників з України 25 грн за одну сторінку. У разі необхідності вартість поштової пересилки матеріалів конференції по Україні – 60 грн.
Для учасників з інших країн участь у конференції безкоштовна. Оплата
здійснюється тільки за пересилку збірника.
Реквізити для оплати:
ННЦ «Інститут аграрної економіки»,
р/рах №31252289101354
в ГУ ДКСУ в м. Києві
МФО 820172, код ЄДРПОУ 00496805
Призначення платежу: за наукові тези
Контактні телефони:
Столярчук Надія Миколаївна +38095-100-71-78
Стародуб Ольга Іллівна +38093-611-06-62
УДК 657.471:330.341.1
І.І. Іванов, аспірант*
Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки», Україна
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххх [1, с. 87]. Ххххххххххххх.
Список використаних джерел: 1. Козловський С.В.
Управління сучасними економічними системами, їх
розвитком та стійкістю : [моногр.] / Козловський С.В. –
Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2010. – 432 с.
_________________
*Науковий керівник– М.В. Борис, канд. екон. наук, доцент

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (25 Травня 16)
Переглядів: 1066 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.32.18
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук