Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«Розвиток кооперативного руху в Україні»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Щиро запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток кооперативного руху в Україні»,
яка відбудеться 24-25 травня 2016 року на базі
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
На конференції будуть працювати наступні секції:
1. Організаційно-правове забезпечення та державна політика у сфері розвитку кооперації в Україні.
2. Управління розвитком підприємницької діяльності у сільській місцевості на кооперативних засадах.
3. Розвиток обслуговуючих кооперативів як складова стратегії забезпечення конкурентоспроможності територіальних громад.
4. Фінансове забезпечення, бухгалтерський облік та оподаткування діяльності кооперативів.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Умови участі до 6 травня 2016 р. надіслати на електрону адресу оргкомітету: - заявку на участь (форма додається); - відскановану квитанцію про оплату публікації тез, монографії.
Участь в конференції безкоштовна, фінансова підтримка надана урядом Канади та консорціумом SOCODEVI-CCA-IRECUS.
Вартість публікацій:
- Публікація тез – 120 грн.
- Публікація статті – 35 грн/стор.
- Колективна монографія – 35 грн/стор.
Оплата за публікацію тез, колективної монографії здійснюється через відділення або термінал «ПриватБанку» за наступними реквізитами:
Давиденко Віталій Миколайович
Номер картки одержувача:
5168 7572 0692 9426
Оплата включає покриття витрат на публікацію тез доповідей, колективної монографії та сертифікату.
Оплата за публікації статей проводиться після їх рецензування.
Адреса для контактів і довідок:
Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус №10,
кім. 410, м. Київ
е-mail: conference2016_nubip@ukr.net
тел.: +38 044 527 87 94; +38 097 640 48 62

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:
1. Тези доповідей подаються у електронному (.doc). Тези друкуються обсягом 2 – 4 сторінки формату А4. Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Інтервал – 1,5. Поля: ліве– 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє по 20 мм. Абзац – 1,25.
2. Обов’язкові структурні елементи тез доповідей:
- назва доповіді;
- прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи;
- текст тез доповідей;
- список використаних джерел.
Зразок оформлення тез:
НАЗВА ТЕЗ
Прізвище ініціали
науковий ступінь, вчене звання, посада
Установа
Текст тез.
Список використаних джерел:
1. Джерело згідно ГОСТ 7.1:2006
Місце проведення конференції:
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус №10, м. Київ, 03041, Україна
Порядок роботи конференції:
24 травня
9:00 – 10:00 Реєстрація учасників конференції. Вітальна кава
10:00–11:30 Пленарне засідання 1
11:30–11:45 Кава-брейк
11:45–13:00 Пленарне засідання 2
13:00–14:00 Обід учасників конференції
14:00–15:30 Робота секцій
15:30-15:45 Кава-брейк
15:45-17.00 Постерна презентація.
15:45-17.00 Круглий стіл з питань законодавчого забезпечення діяльності кооперативів
з 18:30 Вечеря
25 травня
9:00 – 11:00 Підведення підсумків роботи конференції
11:00–11:30 Кава-брейк. Фотографування учасників конференції
з 11:30 Екскурсійна програма (виїзд до підприємства)
ЗАЯВКА
на участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток кооперативного руху в Україні»
Прізвище, ім'я, по батькові
Назва установи, підприємства
Посада, науковий ступінь (якщо є), вчене звання (якщо є)
Адреса
Тел.
E-mail
Форма участі (тези, стаття, монографія, очна участь)
Назва матеріалів
Номер секції
Потреба у проживанні: так, ні
[Введите текст]
ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ
1. До розгляду приймаються наукові статті обсягом 6-12 сторінок тексту, формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1 см (лише для основного тексту анотацій і статті).
2. Структура наукової статті:
рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний). Визначити код УДК ви можете за цим посиланням: http://teacode.com/online/udc/
рядок 3 – назва наукової статті (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери);
рядок 4 – ініціали та прізвище автора (співавторів, шрифт – напівжирний); науковий ступінь і вчене звання, місце роботи (повна назва структурного підрозділу, шрифт – напівжирний курсив), кожен співавтор із нового рядка, вирівнювання по центру;
рядок 5 – електронна адреса авторів;
рядок 6 – анотація (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал – 1). Обсяг анотації повинен бути не менше 150 слів;
До публікації приймаються рукописи з максимально конкретизованими анотаціями. Анотація повинна містити основні висновки роботи та результати роботи. Композиційно анотація може бути збудована за принципом IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion):
- Актуальність – актуальність дослідження.
- Мета – мета і завдання дослідження.
- Методи – відомості про те, коли, де, як проводилося дослідження; яка інформація, методи використовувалися; хто був включений в групу піддослідних.
- Результати – основні висновки (конкретика), результати дослідження.
- Перспективи – інформація про те, як отриманий результат співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи, складності.
рядок 7 – ключові слова (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал – 1; словосполучення використовуються для пошуку статті в електронних базах), вони повинні бути лаконічними, відображати зміст і специфіку рукопису.
Анотація та ключові слова підлягають перевірці з метою недопущення технічного перекладу програмними засобами, оскільки рукописи будуть доступні в Інтернет-мережі: бібліографічних (наукометричних) базах, інформаційних порталах, онлайн-бібліотеках.
рядок 8 – текст наукової статті із зазначенням наступних елементів:
Актуальність, де висвітлюється важливість дослідження, існуючі проблеми та напрями їх вирішення в контексті поставлених наукових завдань; вказуються невирішені частини проблеми.
Аналіз останніх досліджень та публікацій, де подається короткий аналіз результатів досліджень науковців з тематики наукової статті.
Мета дослідження, де вказуються мета і завдання наукового дослідження.
Матеріали і методи дослідження, де висвітлюються основні методи і прийоми, застосовані у науковій статті.
Результати дослідження та їх обговорення, де висвітлюються основні отримані результати дослідження, подані у науковій статті.
Висновки і перспективи, де подаються конкретні висновки за результатами дослідження та перспективи подальших розробок.
В кінці наукової статті подається Список літератури (не менше 8-ми джерел) у порядку згадування або у алфавітному порядку (кегль шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1). Список використаних джерел оформляється за міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання на літературні джерела в тексті наукової статті слід надавати в квадратних дужках [1, с. 56; 7, с. 45–51].

Після цього подається список використаних джерел англійською мовою (References), який формується за міжнародним стандартом АРА (використовуватиметься під час розташування рукописів у зарубіжних базах). Даний стандарт використовується у США як стандарт оформлення статті (в тому числі і бібліографічного списку), прийнятий АРА (Американська психологічна асоціація) та Є МІЖНАРОДНИМ. Для полегшення під час оформлення джерел за цим стандартом рекомендуємо користуватись посиланням http://www.slovnyk.ua/services/translit.php. Транслітерацію українських символів необхідно здійснювати у відповідності з Постановою КМУ від 27 січня 2010 р. № 55, а російських – згідно системи BGN/PCGN. Нижче наведено приклади оформлення різних типів джерел за пропонованими стандартами.
3. Табличний та графічний матеріал може бути лише книжкового формату, а його кількість доречною. Таблиця повинна мати порядковий номер, вказується зліва перед назвою таблиці. Назва таблиці подається над таблицею (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1,5, розміщення по ширині). Текст таблиці подається гарнітурою Times New Roman (кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1).

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ АВТОРІВ СТАТЕЙ
Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» входить до переліку фахових видань України, затверджених МОН України.
Мови видання – українська, російська, англійська
1. До редакції збірника на електронну адресу ________ надсилається електронний пакет документів:
– Відомості про авторів (Vidomosti_Ivanenko.doc);
– наукова стаття (Paper_Ivanenko.doc);
– розширена анотація статті англійською мовою обсягом до 3 сторінок тексту (Аbstract_Ivanenko.doc);
– 2 рецензії, підписані доктором або кандидатом наук і завірені печаткою тієї установи, де працює рецензент;
– лист-клопотання тієї установи, де працює рецензент із проханням публікації.
– експертний висновок про те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритій публікації.
2. Після отримання та розгляду редколегією наукової статті авторам буде надіслано відповідне повідомлення на електронну пошту із вкладеною квитанцією.
3. Остаточне рішення про публікацію ухвалює редколегія, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення наукових статей.
Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених нижче вимог щодо порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія не розглядає.
Вартість публікації наукової статті у збірнику наукових праць “Науковий вісник НУБіП України’’ складає 35 грн. за 1 сторінку.
 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (04 Квітня 16)
Переглядів: 1081 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 4.03.58
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук