Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА»

Оргкомітет міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі.

Конференція відбудеться з 25 по 27 травня 2016 р. у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

До участі в роботі конференції запрошуються фахівці вищих навчальних закладів, академічних, проектних, науково-дослідних інститутів, промислових підприємств, міністерств, комітетів, органів місцевого самоврядування.

програма  конференції

25 травня 2016 р., середа

- прибуття учасників та розміщення;

- реєстрація.

26 травня 2016 р., четвер

- пленарне засідання;

- засідання науково-технічних секцій.

27 травня 2016 р., п’ятниця

- засідання науково-технічних секцій;

- відвідування кафедр та підрозділів університету;

- заключне засідання;

 - екскурсії на гірничо-металургійні підприємства;

- від’їзд учасників конференції.

 

НауковІ  секціЇ

Програмою конференції передбачено проведення пленарного засідення за участю керівників МОН України, ВНЗ України, органів державної й місцевої влади та керівників підприємств різних галузей економіки, представників бізнес-структур. Під час роботи конференції планується обговорення наукових проблем та практичних питань за такими напрямами:

 

1.  Відкрита розробка родовищ корисних копалин

2.  Підземна розробка родовищ корисних копалин

3. Шахтне та підземне будівництво

4. Маркшейдерія та геодезія

5. Геологія, прикладна мінералогія та екологія

6. Економіка

7.  Будівництво

8.  Охорона праці, промислова безпека та екологія

9.  Металургія

10. Технічна механіка, гірничі машини

      та галузевий транспорт

11. Електромеханіка та електроенергетика

12. Комп’ютерні науки й інформаційні технології 

13. Збагачення корисних копалин

14. Проблеми педагогіки

15. Філософсько-методологічні та соціально-політичні

       аспекти розвитку промислових регіонів

16. Історія та історичні дослідження

17. Філологія

18. Природничі науки

19. Фізико-математичні праці

20. Мистецтво й мистецтвознавство

 

 

Форми участі в роботі конференціЇ

 

- виступ з пленарною доповіддю;

- виступ з секційною доповіддю;

- демонстрація експонатів;

- участь у конференції (без доповіді).

 

Робочі  Мови  конференції

 

- українська, англійська.

Зразок

Заявка

на участь у міжнародній науково-технічній конференції

«розвиток промисловості та суспільства»

 

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________

___________________________________________________

Місце роботи ________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Посада  ____________________________________________

___________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання   _______________________

___________________________________________________

Поштова адреса  ____________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Телефон, факс ______________________________________

E-mail _____________________________________________

Назва секції ________________________________________

___________________________________________________

Тема доповіді  _______________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Форма участі ________________________________________

(доповідь, повідомлення)

Потреба у готелі _____________________________________

Підпис __________________   Дата  ___ _________          р.

 

Розміщення учасників конференції:

 

Готель «Саксагань»                     тел. 66 29 01

Готель «Братислава»                   тел. 27 74 78

Готель «Готель»                           тел. 90 17 78

Готель «Вікторія»                         тел. 404 88 88

Готель «Дружба»                          тел. 409 82 10

Готель «Аврора»                           тел. 404 08 08

            – Готель «Арена»                             тел. 92 88 46

            – Готель «Домашній затишок»      тел. 409 25 45

 

публікація матеріалів конференції

Доповіді учасників конференції у вигляді статей, оформлених згідно з нижченаведеними вимогами, будуть опубліковані в наукових фахових виданнях Криворізького національного університету.

Для своєчасного формування програми та публікації матеріалів конференції  статті необхідно до 10 квітня 2016 р.

 

Вимоги до оформлення статті

До публікації у фахових виданнях приймаються не опубліковані раніше статті теоретичного та прикладного напрямку видань університету.

У науково-технічних збірниках "Вісник Криворізького національного університету” і “Гірничий вісник“ статті можуть бути опубліковані українською, російською, німецькою, французькою,  англійською мовами.

Статті подаються на мові оригіналу з перекладом на англійську мову  на електронному носії.

Статті публікуються до початку конференції за умови переказу організаційного внеску до 1 травня 2016 р.

Разом з підписаною автором статтею, надаються відомості про автора, рецензія сторонньої організації, анотація (200-250 слів) українською, російською і англійською мовами.

Стаття повинна містити виділені жирним шрифтом такі підрозділи: Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Аналіз досліджень та публікацій. Постановка завдання. Викладення матеріалу та результати. Висновки та напрямок подальших досліджень.

Обсяг статті - від 4 до 6 сторінок (заповнених повністю), включаючи анотацію, таблиці та рисунки.

Список літератури - не менше 8-10 джерел.  Бажано посилання на іноземні джерела.

Текст статті повинен бути набрано в редакторі Мicrosoft Word (офіс 2003) або сумісних з ним. Настройки редактора: розмір сторінки - А4 (210´297 мм); поля - 2,5 см з усіх боків; колонтитул 1,9 см; інтервал поміж рядками - одинарний; шрифт 11, Times New Roman. Вирівнювання по ширині тексту.

Перед відомостями про авторів розміщується індекс УДК (заголовними літерами, шрифт 11).

Нижче - ініціали та прізвище авторів (заголовними літерами, шрифт 11),  їх вчений ступінь та місце роботи.

Наступна строчка - назва статті (заголовними літерами, шрифт 11). Під назвою розміщується анотація мовою статті, шрифт 9.

Формули у статті мають бути набрані тільки за допомогою редактора формул Мicrosoft Equatіon.

Рисунки мають бути вставлені в текст і виконані в редакторі Мicrosoft Equatіon за допомогою функції "Рисунок Мicrosoft Word". Не допускаються рисунки, виконані як растрові зображення, або такі, що не піддаються редагуванню.

Зразок оформлення статті

Адреса Оргкомітету

 

ДВНЗ «Криворізький національний університет»,

вул. Пушкіна, 44, м. Кривий Ріг, 50002, Україна.

Тел./факс:       +38 056 409 61 29

            +38 093 362 73 35

           +38 097 119 13 96

 

E-mail:            naukaknu@ukr.net

                        samoilukknu@i.ua

 

Організаційний внесок за участь у науково-технічній конференції - 500 грн. (матеріали конференції, публікація в фахових виданнях, участь в усіх програмних заходах).

Банківські реквізити для оплати організаційного внеску будуть надані авторам після прийняття статті до друку.

 

УДК 622.28.044

 

 

В.О. КАЛІНІЧЕНКО, д-р техн. наук,

Криворізький національний університет

І.А. ГОРБАТЕНКО, аспірант, ПАО "Марганецький ГЗК"

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ АНКЕРНОГО КРІПЛЕННЯ НА ВИСОТУ ВИЙМАЛЬНИХ ШТРЕКІВ

 

 

Розглянуто залежність висоти виробок і швидкості опускання покрівлі на сполученнях очисних виробок від параметрів анкерного кріплення …(200-250 слів тексту)    

Проблема і її зв'язок з науковими і практичними завданнями. Доопрацювання запасів руди, що залишилися, на марганцевих шахтах з циклічно-потоковим виробництвом супроводжується підвищеним гірським тиском, незадовільним станом гірничих виробок і низькою продуктивністю очисних вибоїв. Поновлено дискусію щодо напрямків подальшого розвитку підземного способу розробки. При цьому залишаються невирішеними завдання по створенню способів і засобів підтримки виймальних штреків і їх сполучень з очисними виробками.

Список літератури

1. Инструкция по выбору крепей очистных выработок и их сопряжений на шахтах Приднепровского марганцевого бассейна НИГРИ. - Кривой Рог, 1989. - 37с.

2. Барбашев В.Х. К расчету параметров анкерной крепи для упрочнения песчано-глинистых пород / Барбашев В.Х. // Сб. науч. тр. НИГРИ. - Кривой Рог, 1988. - С. 28-30.

3. Качко О.В. Анализ и пути совершенствования технологии добычи марганцевой руды комплексными механизированными заходками / Качко О.В.  // ГП «НИГРИ». - Кривой Рог, 2006. - С. 52-56.

4. Грубер И. Эконометрия. - Киев: «Полиграфкнига», 1996. – 328 с.

5. ……………….

 

Рукопис подано до редакції 10.04.15

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (16 Лютого 16)
Переглядів: 1044 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 7.11.41
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук