Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

Розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів: здобутки і перспективи

Міністерство освіти і науки України

Хмельницька обласна державна адміністрація

Хмельницька обласна рада

Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

14 КВІТНЯ 2015 РОКУ

НА БАЗІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ВІДБУДЕТЬСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 

ДЕСЯТІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ М.М.ДАРМАНСЬКОГО:

Розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів: здобутки і перспективи

 

Основні напрями роботи конференції:

  1. Громадська та науково-педагогічна діяльність М.М.Дарманського.
  2. Концептуальні засади реалізації Базового компонента дошкільної освіти в Україні.
  3. Модернізація змісту початкової освіти в контексті сучасних вимірів.
  4. Система загальної середньої і позашкільної освіти: сучасний стан, проблеми та перспективи.
  5. Підготовка педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах України: європейський вимір.
  6. Основні напрями виховної роботи зі студентською молоддю на сучасному етапі.
  7. Психолого-педагогічні та управлінські концепти розвитку сучасної освіти.

 

 

До участі запрошуються доктори і кандидати наук, викладачі вищих навчальних закладів, працівники органів управління освіти, учителі шкіл, аспіранти, магістранти.

Робоча мова конференції: українська.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів. Організаційний внесок за участь у конференції становить 150 гривень (виготовлення програми конференції, збірника матеріалів). Копії квитанцій про оплату подаються разом із статтями, оригінали автори зберігають у себе. Доктори наук, професори організаційний внесок не сплачують. Оплату необхідно здійснювати поштовим переказом: 29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139, Повзуну Сергію Васильовичу.

 

Для участі у роботі конференції потрібно до 10 квітня 2015 року надіслати на адресу оргкомітету заявку з відомостями про учасника [додаток 1] та текст статті із зазначенням напряму обсягом 6-8 сторінок тексту, оформленої відповідно до вимог [додаток 2] (список використаних джерел та анотації іноземними мовами входять в загальний обсяг). При написанні статей слід виділяти такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі і на які спирається автор; виділення невирішених проблем, яким присвячено статтю; формування мети і завдання статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальшого розвитку проблеми.

Обов’язково вказати форму участі: – лише виступ; – виступ та публікація статті; – лише публікація статті.

Матеріали необхідно надсилати на адресу оргкомітету:

Науковий відділ, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

E-mail: kgpa_nauka@ukr.net   

Тел.: (0382) 79-59-45

Контактні особи: Галус Олександр Мар’янович, Крищук Богдан Степанович (067-914-74-98).

Додаток 1

Відомості про автора(ів)

Прізвище________; Ім’я, по батькові________; Науковий ступінь, вчене звання_________; Місце роботи (повна назва)________; Посада___________; Навчальний заклад (для здобувачів, аспірантів)_________; Домашня адреса__________; Контактні телефони____________; Назва статті________; Дата_________; Підпис__________.

Додаток 2

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Стаття повинна бути написана українською мовою, рукопис статті подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа MS Word 97 (чи пізніших версій цієї програми). Параметри документа: поля – верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; шрифт – Times New Roman, Cyr, розмір 14, звичайного стилю, без переносів та табуляцій; інтервали – міжрядковий – півтора, відступ першого рядка – 1 см; вирівнювання абзаців – за шириною. Список використаних джерел та літератури, оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (див. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел… (Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5. – С.26-30)). Статті повинні бути вичитані філологом і завірені його підписом.

 

Приклад оформлення матеріалів

УДК

Галус Олександр Мар’янович,

проректор з наукової роботи

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,

доктор педагогічних наук, професор (м. Хмельницький)

Моделювання структури педагогічного управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти

Анотація

Ключові слова:

Текст статті

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1. Бондар В. І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі / Володимир Іванович Бондар. – К. : Школяр, 2000. – 191 с.

А.М.Галус

Моделирование структуры педагогического управления адаптацией будущих учителей в системе многоуровневого образования

Аннотация

Ключевые слова:

O.M.Halus

Modelling of the Structure of Pedagogical Management of the Future Teachers’ Adaptation in the System of Multilevel Education

Summary

Keywords:

Дата надходження статті:                                                                                            „” _____________2015 р.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (12 Лютого 15)
Переглядів: 1935 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.42.07
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук