Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ, ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

Шановні науковці, фахівці, практики!

Факультет комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації Національної металургійної академії України

з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь

у написанні колективної монографії

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ,   ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

(в межах ініційованої  теми дослідження

«Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності»  (державний реєстраційний  номер 0107U001146)

Передбачається формування розділів монографії з урахуванням наступних   напрямів наукових досліджень:

Напрям 1. Правове забезпечення та державна підтримка соціально-економічного,  організаційного та технічного  розвитку підприємств 

Напрям 2. Стратегічні і тактичні орієнтири соціально-економічної  та організаційно-технічної  діяльності підприємств 

Напрям 3. Система підтримки прийняття рішень соціально-економічного та технічного  розвитку підприємств 

Напрям 4.  Місце  інформаційних технологій в соціально-економічному та технічному   розвитку підприємств

Напрям 5. Оцінка   ефективності  діяльності соціально-економічного та технічного розвитку   підприємств

Напрям 6. Математичні методи та інструментальні засоби моделювання економічної поведінки в системі  управління підприємством 

Напрям 7. Вплив стану технічного потенціалу підприємств  на їх  соціально-економічний розвиток

Вимоги до матеріалів монографії та їх оформлення

Матеріали  обсягом від 8 сторінок повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, методичну або практичну цінність.

Назва статті друкується строчними літерами, вирівнювання - посередині. Після відступу подається матеріал, оформлений як параграф монографії, а не стаття у видання переліку ВАК України.

Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових  публікацій.

Матеріали повинні бути набрані в  текстовому редакторі Microsoft Word (1997-2003) з розширенням *.doc,  гарнітура – Times New Roman Cyr, формат сторінки А5,  береги: 2,1 см – ліворуч, 1,7 см – зо всіх інших боків.

Шрифт тексту: розмір (кегль) – 11; інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1см.

Перенос слів (в тому числі і автоматичний), а також нумерація сторінок  не допускається.

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах в чорно-сіро-білій гаммі,   гарнітура Times New Roman,  розміщення легенди – внизу рисунку, який має  бути скомпонований  у вигляді єдиного об’єкту.

Формули мають бути набрані  за допомогою редактора формул Equation, пронумеровані у круглих дужках.

Список літератури (до 15 джерел) слід подавати в кінці публікації в порядку  посилання  на джерела  в квадратних дужках. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Зноски не допускаються!

Для молодих науковців (аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук) обов’язкова отсканована рецензія доктора наук.

Матеріали в монографію надсилаються окремими файлами. Назва файлу з результатами дослідження – прізвища всіх  авторів, довідка про автора – прізвища авторів та слово «довідка», рецензія – прізвища авторів та  слово «рецензія».

Фінансові умови

Вартість однієї сторінки публікації в монографії:

  • електронний примірник монографії  у PDF форматі надісланий електронною поштою (без пересилки  автору паперового примірника) - 20 грн. за сторінку*;
  • електронний  та друкований примірник монографії (з пересилкою  автору паперового примірника) - 35 грн. за сторінку*.

*організаційні витрати, витрати на редагування, формування монографії, розсилка по бібліотеках.

На кожну статтю незалежно від кількості співавторів  надсилається один примірник монографії. Вартість додаткового екземпляра – 130грн (з урахуванням пересилки). 

Реквізити для оплати участі в монографії надсилаються після прийняття  рішення оргкомітетом  про їх включення до колективної монографії.

Контрольні дати

Термін  надання  авторами матеріалів (довідки,  статті та от сканованої рецензії для аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук)  -  до 10.05.2016р. Звертаємо Вашу увагу: - про надходження матеріалів на електронну адресу автора  обов’язково відсилається повідомлення з е-mail: vichnykova@mail.ru. Якщо повідомлення протягом двох діб не отримано – продублюйте відправку або передзвоніть!!!

Оплата участі в монографії – до 17. 05. 2016р

Розсилка монографії  та документів авторам – до  25.06. 2016р .

Монографії   присвоюється ISBN, УДК і  ББК,  вона  розсилається    відповідно до списку обов’язкової розсилки. Рік видання монографії – 2016.

 

Довідка про автора:

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь,  вчене звання або   посада  

Повна назва вищого навчального закладу 

Поштова адреса та індекс ( для пересилки монографії): 

Контактний телефон для спілкування

E-mail   

Номер напряму монографії

Назва  статті

          Бажання отримати  монографію: на паперовому носії  або  в  pdf форматі надіслану електронною поштою (необхідне підкресліть).

За потребою авторам надається  супровідний документ (довідка або акт) щодо участі в розробці теми дослідження.

Головний редактор монографії – керівник теми «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (державний реєстраційний  номер 0107U001146)  к.е.н., професор, декан факультету комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації Національної металургійної академії України Савчук Лариса Миколаївна.

Контактна особа  -  Вишнякова Ірина Володимирівна,

е-mail: vichnykova@mail.ru  тел.  066 702 15 58 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Генезис   виникнення моделей об’єднань, заснованих на економічних  засадах

З огляду на те, що в сучасному розвитку  світової економіки  тенденція до  різного роду об’єднань суб’єктів підприємництва  є визначальною і  домінуючою..[1,С.142-145].

Приклад оформлення таблиці:

Таблиця 1

Фактори, які сприяли виникненню та розвитку форм об’єднань, заснованих на економічних засадах, «доакціонерного періоду» (складено автором)

 

 

 

 

Фактори

Форми об’єднань

Первісна община

«Колодязна система»

Первісні спілки ремісників і торгівців

«Морські товариства»

«Сімейні товариства»

Поліси

Командитні товариства

Виживання в нелегких умовах господарювання

+

+

+

+

 

 

 

Приклад оформлення бібліографічного списку:

Перелік посилань

1.Вишнякова И.В. Систематизация концепций экономических отношений, базирующихся на социальной близости и географической принадлежности //Наука. Образование. Технологии-2009[Текст]. материалы ІІ Междунар.науч.практ. конф., 10-11 сентября 2009г.,  Барановичи, Респ.Беларусь: в 2ч./ редкол.В.И.Кочурко (гл.ред.) [ и др.].-Барановичи: РИО БарГУ, 2009.-Ч.2.-С.142-145.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (14 Грудня 15)
Переглядів: 1135 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.39.05
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук