Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку»

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку».

 

Напрями роботи конференції:

 • Сучасні тенденції та стратегії розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах глобалізації.
 • Впровадження інноваційних технологій у сучасному туристичному та готельно-ресторанному бізнесі.
 • Регіональні проблеми розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.
 • Історія, сучасний стан та перспективи розвитку зеленого туризму.
 • Сучасні інформаційні й комунікативні технології в туризмі та готельно-ресторанній справі.
 • Філософські, соціальні та культурологічні аспекти туризму.
 • Стан та перспективи розвитку екскурсійної діяльності в Україні.
 • Інноваційні підходи менеджменту та маркетингу в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі.
 • Фінансово-економічні та організаційно-правові механізми функціонування туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.
 • Спортивний туризм як засіб фізичного загартування та оздоровлення дітей і молоді.
 • Рекреаційний та екологічний аспекти розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

 

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти, докторанти, науковці, викладачі,

фахівці сфери обслуговування, 

та всі зацікавлені особи.

 

Доктори наук та професори не оплачують організаційного внеску у разі публікації власних (одноосібних) тез доповідей (надсилається електронна версія).

 

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська

 

Для участі у роботі конференції прохання надсилати заявку (зразок додається), копію квитанції про сплату організаційного внеску та тези доповідей. Назви файлів наприклад: Іванов_тези, Іванов_заявка, Іванов_квитанція.

Матеріали подавати до 30 жовтня 2016 року за електронною адресою оргкомітету:

e:mail:      unuh.tourism@gmail.com

 

Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв підприємств, організацій установ та іншої інформації несуть автори тез доповідей.

Розмір організаційного внеску складає 130 грн.  (включає друк матеріалів збірника тез доповідей та поштові витрати),

для науково-педагогічних працівників та студентів УНУС – 70 грн.

Вартість додаткового примірника збірника становить 60 грн.

Одночасно з тезами просимо переказати кошти. Кошти слід надсилати грошовим переказом за наступними реквізитами:

20305, Черкаська обл., м. Умань, вул.  Інститутська, 1, Уманський національний університет садівництва, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (Трояк Надія Іванівна). Призначення платежу: за участь у конференції (обов’язково вказати прізвище).

 

Вимоги  до оформлення:

 1. Тези доповідей не повинні перевищувати три сторінки друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word.
 2. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 3. По центру – прізвище та ініціали (жирним шрифтом, курсив), науковий ступінь і вчене звання автора (курсив).
 4. Нижче друкується назва організації (закладу), де працює (навчається) автор (співавтор) (курсив).
 5. Назва тез друкується ПРОПИСНИМИ літерами, жирним шрифтом по центру сторінки. Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office.

Зразок оформлення тез доповіді

 

Для студентів

Іванов І.І.

студент 5 курсу факультету менеджменту,

 51 тм групи

Уманського національного університету садівництва

Науковий керівник: к.е.н., доцент Петров І.І.

 

Регіональні проблеми розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

 

[далі текст тез].

Література.

1. Абрамов В. В. Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій та моделювання розвитку : монографія / В. В. Абрамов, І. Б. Андренко, С. А. Александрова, Н. М. Влащенко, О. М. Колесников; ред.: І. М. Писаревський; МОНМС України, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 208 c.

 

Для науковців

Іванов І.І.

д.е.н., професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Уманського національного університету садівництва

 

Регіональні проблеми розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

[далі текст тез].

Література.

1. Абрамов В. В. Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій та моделювання розвитку : монографія / В. В. Абрамов, І. Б. Андренко, С. А. Александрова, Н. М. Влащенко, О. М. Колесников; ред.: І. М. Писаревський; МОНМС України, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 208 c.

 

 

Додаткову інформацію можна отримати в доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Саковської Олени Миколаївни за телефоном 0677808575,  e-mail: unuh.tourism@gmail.com

 

Заявка на участь у конференції

Прізвище__________________________________

Ім’я_______________________________________

По-батькові________________________________

Повна назва ВНЗ____________________________

Посада ____________________________________

Вчене звання _______________________________

Науковий ступінь___________________________

Адреса (з індексом)__________________________

Телефон служб._____________________________

/мобільний_________________________________

E-mail _____________________________________

Тема доповіді ______________________________

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова організаційного комітету:

Непочатенко Олена Олександрівна, ректор Уманського національного університету садівництва, д.е.н., професор;

Заступники голови організаційного комітету:

Карпенко Віктор Петрович, проректор з наукової та інноваційної діяльності Уманського національного університету садівництва,             д.с.-г.н., професор;

Вернюк Наталія Олександрівна, декан факультету менеджменту Уманського національного університету садівництва, к.е.н, доцент;

Транченко Людмила Володимирівна, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва, д.е.н., професор.

Члени організаційного комітету:

Любіцева Ольга Олександрівна, завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.геог.н., професор;

Пасєка Станіслава Раймондівна, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, д.е.н., професор;

Великочий Володимир Степанович, директор Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, д.іст.н., професор;

Пестушко Валерій Юрійович, доцент кафедри країнознавства і туризму Інституту міжнародних відносин НАУ, к.геог.н., доцент.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (12 Жовтня 16)
Переглядів: 675 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 3.15.14
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук