Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ: МОВА, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА»,

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 Шановні колеги!

Запрошуємо до участі в Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди 15-річчя заснування кафедри українознавства

«СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ:  МОВА, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА»,

яка відбудеться 16 березня 2016 року у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького. Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу в секціях, проблемне коло: «Українознавчі студії ХХІ століття: здобутки, проблеми, перспективи».

Передбачено роботу таких секцій:

 1. Українознавство як політика і філософія держави.
 2. Образ України у культурі та мистецтві.
 3. Мова - основа безпеки української нації.
 4. Колективна пам’ять і національна ідентичність.
 5. Роль творчої інтелігенції України в період системних змін 1985 – 2015 рр.
 6. Державна мова як предмет в національних навчальних закладах України.
 7. Нові інтелектуально-культурні ґенерації та  їх роль у національно-духовному поступі України: «шістдесятництво», «вісімдесятництво», «дев’яностництво».
 8. Феномен українства у світі.
 9. Українська національна ідея і християнство.
 10. Сучасні інтерпретації народної культури українців.
 11. Дослідження, збереження та популяризація культурно-мистецької спадщини України.
 12. Модель української культури нового тисячоліття: інформаційна доба в постіндустріальному суспільстві.

Матеріали конференції, які будуть опубліковані до її початку у збірнику тез доповідей, просимо надсилати до 20 лютого 2016 року на адресу: teua.lviv@gmail.com (тема: Конференція). Статті подаються в електронному вигляді в редакторі Word 97-2000 для Windows 98-2000, збереженому у форматі *.doc. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc i petrenko.rtf.  Обсяг тез доповідей – до 5 сторінок аркуша формату А4. Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір аркуша – А4. Шрифт Times New Roman, розмір 14, стиль «нормальний» («звичайний»). Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ 1 см. Текст друкується без переносів. На першому рядку у лівому куті друкуються шифр УДК (звичайний шрифт), на другому -  назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами), на наступному - ім’я і прізвище автора напівжирними літерами, нижче – інформація про науковий ступінь, вчене звання, посаду. Далі подається анотація з ключовими словами українською й англійською мовами. Зразок оформлення початку матеріалів:

УДК 81-116.3

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТЕРМІНІВ

В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

 

Мар’яна Грищенко,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Висвітлено своєрідність мовного стилю українських поетів кінця ХХ століття крізь призму метафор-опредмечувань, ключовими словами яких є слова-терміни. З’ясовано вплив мовленнєвої творчості поетів 90-років минулого століття на формування стилістики сучасної української мови.

Ключові слова: метафора, індивідуальний мовний стиль, ключове слово, термін, художня і образна парадигми.

It is revealed the originality of conversational style of Ukrainian poets of the late 20th century through the prism of metaphor-subjects, where the key-words are word-terms.

It is found the influence of colloquial creativity poets of the late 90s last century on the stylistics formation of modern Ukrainian language.

Key-words: the metaphor; the individual conversational style; the key-word; the term; the artistic and imaginative paradigm.

Через один рядок після реферату подається основний текст статті (вирівнюється за шириною). Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Покликання у тексті публікації оформлюються за допомогою квадратних дужок [5, с. 34]. Список літератури подається в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). Назва «Література» друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка). Зразок:

Література

1. Повільний А. Соціолінгвістичний аналіз поезії вісімдесятників [Текст] / А. Могильний // Слово і час. - 1995. - № 2. - С.49 – 53.

2. Мовчун Л.В. Філологічна термінологія в поетичному тексті і проблема художньої дефініції (на прикладі термінопоняття «рима») [Текст] / Л.В. Мовчун // Термінологічний вісник – 2013 – вип. 2 (1) - С. 155 – 161.

3. Маленко О.О. Інтелектуальність текстів українського постмодерного дискурсу кінця ХХ століття як вияв модернізації художнього мовлення / О.О. Маленко // Лінгвістичні дослідження: [збірник наукових праць]. – Вип. 10. – Харків, 2003. – С. 88–93.

До тез доповідей окремим файлом прохання додати довідку про автора із повним зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, інформацією про науковий ступінь, вчене звання, місце праці або навчання, електронну адресу та номери телефонів для зв’язку.

Публікація матеріалів здійснюється за рахунок учасників конференції із розрахунку 60 грн. за примірник збірника тез + 10 грн. (за пересилку матеріалів у разі заочної участі). Одноосібні матеріали докторів наук будуть опубліковані безкоштовно!

Проїзд і проживання за рахунок учасників конференції. Під час реєстрації учасники сплачують організаційний внесок у розмірі 100 гривень. Про необхідність забезпечення готелем просимо повідомити не пізніше 20 лютого 2016 року.

Гроші із позначкою «За публікацію наукової статті» просимо надсилати поштовим переказом до 20 лютого 2016 року вченому секретареві конференції Гірній Наталі Мирославівні на адресу: вул. Головацького, буд. 18, кв. 2, м. Львів, 79000 (тел.:  +38 (067) 152-33-63).

Тел. для довідок: +38 (067) 794-37-59; +38 (063) 353-42-78 –

завідувач кафедри доц. Єщенко Тетяна Анатоліївна.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (14 Грудня 15)
Переглядів: 1516 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 3.08.59
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук