Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«Сучасне співробітництво та партнерство у суспільстві»

Вимоги до оформлення матеріалів, поданих на Конференцію «Сучасне співробітництво та партнерство у суспільстві», яка проводитиметься 01 липня 2016 р. в м. Варшава, Республіка

Польща

 

Для включення в програму Конференції та публікації тез доповіді, матеріали канференції, подані авторами, повинні відповідати наступним вимогам:

 • Тези доповіді від 10 000 до 15 000 типографських знаків з пробілами, розмір сторінок А4, виконані в редакторі MS Word, у форматі .rtf, .doc, .docx;
 • шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал -одинарний;
 • поля сторінки: ліве - 3 см., верхнє, праве, нижнє - 2 см;
 • вирівнювання тексту - по ширині, з абзацним відступом першого рядка - 1,25 см;
 • малюнки (ілюстрації) по тексту повинні бути розташовані по центру, з підписом під ними «Рис. № - Назва малюнка (ілюстрації)», з обов'язковим посиланням на них по тексту матеріалу;
 • таблиці по тексту повинні бути розташовані по центру, з підписом над ними «Таблиця № - Назва таблиці», з обов'язковим посиланням на них по тексту матеріалу і вказанням під ними джерела даних;
 • формули створюються за допомогою редактора Equation.

 

Примітка: малюнки, схеми, формули і таблиці не повинні виходити за поля документа. Сторінки не нумеруються. Слова друкуються без переносів.

 

Структура матеріалів Конференції:

1.    Метаданні мовою оригіналу матеріалів та англійською мовою
(якщо матеріали подані англійською мовою, то метадані вказуються лише
мовою оригіналу):

 • ім'я та прізвище (імена та прізвища авторів) - вирівнювання ліворуч;
 • науковий ступінь, вчене звання - після прізвища;
 • місце роботи - вирівнювання ліворуч;
 • місто, країна - після місця роботи;

 

 1. Назва доповіді - через один інтервал після метаданих, вирівнювання по центру, шрифт напівжирний. Назва подається мовою оригіналу матеріалів та англійською мовою (якщо матеріали подані англійською мовою, то назва вказується лише мовою оригіналу).
 2. Текст - через 1 інтервал після назви.
 3. Література - через один інтервал після тексту матеріалів із заголовком «Література» (напівжирний текст, вирівнювання ліворуч). Посилання на всі пункти літератури повинні бути по тексту матеріалів.
 4. Ключові слова мовою оригіналу та англійською мовою (якщо матеріали подані англійською мовою, то ключові слова наводяться лише мовою оригіналу).        Автор несе повну відповідальність за точність та достовірність інформації, що міститься в матеріалах, поданих на Конференцію. Організатор Конференції та видавець не несуть відповідальності за професійно-змістовну та методичну коректність матеріалів, що публікуються від імені автора, а також за правильність посилань на літературу, Інтернет ресурси, які містять матеріали авторів.

Якщо'протягом трьох днів після реєстрації та відправки документів для участі в Конференції, автор не отримав повідомлення від Організатора Конференції про їх прийняття, необхідно повторно відправити матеріали або зв'язатись з Організатором Конференції будь-яким способом за реквізитами, вказаними на офіційній сторінці Організатора Конференції http://clrnconsulting.pl/, в розділі «Контакти».

одаток

Зразок оформлення тез доповідей на Конференцію

Олександр Мельниченко, к.е.н. Oleksandr Melnychenko, PhD (Economics) Consilium Sp/z o.o., Варшава, Польща Consilium Sp. z o.o., Warsaw, Poland o.melnychenko@clmconsulting.pl

Облік банківських операцій при здійсненні переказу коштів у внутрішньодержавних небанківських платіжних системах

Accounting of bankoperations in transferring funds in non-bank payment systems

У пошуках нових форм ведення бізнесу та отримання доходів менеджмент сучасних компаній все частіше звертає увагу на необхідність якомога більше наблизити (в прямому розумінні цього слова) до клієнтів послуги, тобто розмістити пункти їх продажу в місцях масового скупчення людей. Такий метод сьогодні вважається актуальним і найбільш дієвим, у тому числі й на ринку фінансово-кредитних послуг. Зазначена ідея стала основою у розвитку послуг розрахунково-касового обслуговування банківських та інших фінансово-кредитних установ. її суть полягає у наданні населенню можливості оплачувати комунальні послуги, послуги операторів кабельного та супутникового телебачення, страхування, зв'язку, здійснювати поповнення карткових рахунків, погашати заборгованість за кредитами та здійснювати перекази коштів без візиту до банку.

Створення внутрішньодержавних небанківських платіжних систем та їхніх мереж пунктів надання фінансових послуг дозволило задовольняти потреби платників й, отже, і отримувачів у зручний, надійний та швидкий спосіб. Так, станом на 01.01.2015 р. для приймання коштів з метою подальшого їх переказу програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі - ПТКС) використовують в Україні 86 банків (49% від загальної кількості банків), серед них 16 банків уклали агентські договори з юридичними особами, 34 агенти банків, 5 небанківських фінансових установ.

У вітчизняній науковій літературі відсутні публікації про систему обліку операцій банків, що задіяні у функціонуванні внутрішньодержавних небанківських платіжних систем.

Після проведення організаційних заходів із реєстрації та погодження необхідних документів в центральних органах виконавчої влади платіжна організація визначає розрахунковий банк, з яким укладає договір про обслуговування свого поточного рахунку та співробітництва. На підставі цього договору уповноважений платіжною організацією відповідної платіжної системи банк відкриває рахунки членам платіжної системи та бере участь у проведені взаєморозрахунків між ними.

Відповідно до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті міжбанківський переказ між членами платіжної системи за операціями виконується розрахунковим банком у національній валюті.

Переказ коштів через кореспондентські рахунки банків - членів платіжної системи в розрахунковому банку виконується на підставі клірингової вимоги, сформованої в платіжній системі за результатами взаємозаліку на підставі клірингу або за кожним документом на переказ коштів окремо, форма якої встановлюється ВНПС.

Рух грошових потоків у ВНПС розпочинається із приймання платежів від платників шляхом внесення готівки до каси банку, обладнаної відповідним АРМ, або до ПТКС, без відкриття рахунку платнику, на підставі прибуткових документів. Після проведення інкасування ПТКС кошти зараховуються на рахунок члена ВНПС і у подальшому зараховуються на рахунок для здійснення клірингу або для використання у господарській діяльності.

Наступного робочого дня після проведення операцій згідно з наданим платіжною організацією розрахунковому банку нетто-файлом з окремого транзитного рахунку члена ВНПС здійснюється договірне списання коштів на користь інших членів ВНПС.

Операції з приймання готівки в національній валюті від фізичних та юридичних осіб для перекату здійснюються згідно з правилами ВНПС без відкриття рахунку. Облік цих операцій згідно з інструкцією Національного банку України здійснюється за рахунками 1002 та 2902 плану рахунків банків України, якщо приймання готівки здійснюється через касу банку, обладнану відповідними АРМом, та за рахунками 1004 та 2920, коли приймання проводиться через пункти самообслуговування клієнтів.

Відображення в обліку банку - члена ВНПС операцій за платежами населення на користь отримувачів, рахунки яких обслуговуються у даному банку, наведена у таблиці 1.

 

Таблиця 1. Відображення операцій за платежами в обліку банку - члена ВНПС

№ з\п

Назва операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

1

2

3

4

1.

Приймання готівки від платників через касу

1002

2902

2.

Приймання готівки від платників через ПТКС

1004

2920

3.

Розвантаження ПТКС

1007

1004

4.

Зарахування готівки з ПТКС до каси

1002

1007

5.

Відображення операції за операціями, здійсненими через ПТКС

2920

2902

6.

Нарахування   банку  комісійної   винагороди,   що стягується з платника (ПТКС)

2920

6110

7.

Нарахування   банку   комісійної   винагороди,   що стягується з платника (каса банку)

1002

6110

8.

Перерахування коштів на рахунки отримувачів

1500

2600

9.

Нарахування   банку   комісійної   винагороди   від отримувачів

3570

6110

10.

Сплата отримувачем комісійної винагороди банку

2600

3570

Джерело: власна розробка автора

В основу бухгалтерського обліку операцій за кліринговою схемою міжбанківських розрахунків покладено принципи Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України.

Так, відображення в обліку розрахункового банку ВНПС операцій з клірингу наведено у таблиці 2.

Особливою умовою здійснення розрахунків між членами ВНПС є те, що всі операції, які здійснюються одними членами ВНПС в адресу інших через розрахунковий банк відбуваються в межах коштів, що знаходяться на поточних рахунках з окремим режимом функціонування членів ВНПС - небанківські фінансові установи чи кореспондентських рахунках типу «ЛОРО» з окремим режимом функціонування членів ВНПС - банків.

»

Література

Gray R., Owen D., Sopher M.J., 1998, Setting up a control system for your organization,

Nonprofit World, vol. 16, no. 3, s. 65-76. Kotodko G., 2010, Neoliberalizm і swiatowy kryzys gospodarczy, Ekonomista, nr 1, s. 23-30. Kowalski   J.   (red.),   2013,   Rola   polityki   logistycznej,   Wydawnictwo   Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wroclawiu, Wroclaw. Kowalski T., Nowak T., Pisarek W. (red.), 2003, Aspekty zarzaxlzania, PWN, Warszawa. OECD,   2010,   Sprawozdanie   dotyczace   przygotowania   Strategii   Zielonego   Wzrostu,

http://www.oecd-ilibrary.org (12.02.2013). Ustawa z 17 grudnia 2004 r. о odpowiedzialnosci za naraszenie dyscypliny fmansow

publicznych, Dz. U., nr 14, poz. 114 ze zm.                                                                                         ;

The World Bank, 2012, Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development, DC,

Washington.

 

Ключові слова: переказ коштів, бухгалтерський облік, небанківські платіжні системи.

Keywords: transfer of funds, accounting, non-bank payment systems.

 

ОПЛАТА ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Оплата за участь у конференції повинна бути внесена в період від оголошення Організатором конференції про початок збору матеріалів до 20.06.2016 р.
 • Організатор конференції залишає за собою право продовжувати період приймання оплати за участь у конференції.
 • Оплата за участь у конференції залежить від форми участі.
 • Оплата за участь у конференції повинна бути здійснена шляхом перерахування коштів на рахунок Організатора конференції:
 • якщо оплата здійснюється на території Польщі чи з рахунку, відкритого в польському банку, у польських злотих, номер рахунку: Рахунок отримувача (26 цифр): 63 1020 1097 0000 7202 0276 8497 Банк: РКО Bank PolskiSWIFT: BPKOPLPW

Назва отримувача:

CONSILIUM SP. Z O.O. ul. Marszafkowska 58, 00-545 Warszawa Сума: 100 або 2500 злотих

Призначення   платежу:   za   udzial  w   konferencji   (ім'я  та   прізвище

латинськими літерами)

якщо оплата здійснюється з-поза Польщі чи з рахунку, відкритого не в польському банку, номер рахунку: (сума у валюті платника буде перерахована на злоті за курсом);

-       для оплати в євро:

Рахунок отримувача (26 цифр): 26 1050 1025 1000 0091 0884 2627 Банк: ING Bank Slaski S.A. SWIFT: INGBPLPW Ім'я отримувача: Oleksandr Melnychenko

Сума: 25 євро (для дистанційної участі) або 595 євро (для очної участі) Призначення платежу: za udzia* w konferencji (ім'я та прізвище учасника латинськими літерами)

 • для учасників з України з метою уникнення додаткових витрат на переказ коштів за кордон оплату у розмірі 700 грн. (для дистанційної участі) та 17 500 грн. (для очної участі) можна здійснити на рахунок партнера компанії Consilium Sp. z о.о. в Україні: Мельниченко Олександр Віталійович, картка Картка ПРИВАТБАНК № 5168 7555 1393 9427 (Призначення платежу: поповнення карткового рахунку від (ім'я та прізвище учасника кирилицею));
 • для учасників з Росії з метою уникнення додаткових витрат на переказ коштів за кордон оплату у розмірі 2 600 руб (для дистанційної участі) та 65 000 руб. (для очної участі) можна здійснити на рахунок партнера компанії Consilium Sp. z о.о. в Росії: Коренівська Юлія Миколаївна картка СБЕРБАНКА № 4276 0800 1185 4743 (Призначення платежу: поповнення карткового рахунку від (ім'я та прізвище учасника кирилицею)).
Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (14 Червня 16)
Переглядів: 1119 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 4.06.28
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук