Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

"СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕХАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБНИХ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ"

Шановні колеги! Запрошуємо Вас 4 - 5 листопада 2015 року до Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка на участь у XV!-ій Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 85 річчю заснування ХНТУСГ.

Оргкомітет конференції запрошує вчених, фахівців, практиків взяти участь у роботі конференції. На конференції планується розглянути широкий спектр питань, пов'язаних з сучасними напрямками розвитку переробної галузі агропромислового комплексу України.

Робочі мови конференції - українська та російська.

□ □

ПІД ЧАС РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ СЕКЦІЇ:

Актуальні проблеми технологій переробних і харчових виробництв.

Актуальні проблеми механізації процесів та апаратів переробних і харчових виробництв.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄ:

4 листопада

800...1500 - реєстрація учасників конференції (вул. Мироносицька, 92),

5 листопада

зоо _ дзо _ продовження реєстрації учасників. 1000 - 1300 - урочисте   відкриття   конференції,

привітання   учасників,    пленарне

засідання. 1300 - 1400- перерва на кофе-брейк. 1400 - 1600 - засідання по секціях. 1 б00 - закриття конференції.

За результатами роботи конференції буде видано збірник наукових праць "Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка", який включено до переліку наукових видань ВАК України.

До збірника приймаються наукові статті з сучасних актуальних проблем усіх напрямків роботи конференції.

Робочі мови статей - українська, російська.

Для участі у конференції Вам необхідно до 15 жовтня 2015 року надіслати на адресу оргкомітету назву доповіді та заявку на участь у конференції.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище.........................................................

Ім'я....................................................................

По-батькові.....................................................

Науковий ступінь, вчене звання.................

Посада............................................................

Організація......................................................

Поштова адреса.............................................

Тел./факс.........................................................

Назва доповіді, автор(и).............................

Форма участі:

  • виступ з доповіддю;
  • участь в публікації. Місце в гуртожитку:

□        потрібно; О   не потрібно

Учасникам конференції з інших міст оргкомітет надає житло у гуртожитку згідно заявки.

Текст статті, надрукований у двох примірниках формату А5 (210x148) та диск зі статтею в текстовому редакторі MICROSOFT WORD зі статтею необхідно направити до редакційної колегії збірника до 15 жовтня 2015 року за адресою:

ХНТУСГ

кафедра обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв

вул. Мироносицька, 92

м. Харків

61023

та електронною поштою: е - mail: OIPXV@ukr.net Тел: (057) 700-39-16

До статті обов'язково додається рецензія (бажано зовнішня).

Вимоги до оформлення статті

Об'єм кожної статті повинен бути не менше 5 та не більше 7 повних сторінок друкованого тексту (через 1 інтервал).

Формат-А5. Сторінки не нумерувати.

Шрифт - Times New Roman. Розмір шрифту - 11

пт.

Поля: ліве - 1,6 см, праве - 1,6 см, зверху та знизу - 1,5 см.

Перший рядок - індекс УДК, відступ першого рядка 1 см.

Через рядок - назва статті великими напівжирними літерами по центру.

Через рядок - прізвище, ініціали автора(ів) напівжирними літерами по центру. Вчений ступінь та звання.

Назва організації - в круглих дужках, курсивом, по центру.

Через рядок - текст анотації тією мовою, якою надрукована стаття (2-3 речення) курсивом по ширині,

відступ першого рядка - 1см.

Через рядок - основний текст статті по ширині, відступ першого рядка - 1см.

Графічні матеріали повинні бути розміщені по тексту статті. Назва рисунків - з відступом 1 см.

Нумерація та підпис по типу:

Рисі Технологічна схема виробництва борошна пшеничного обойного помелу

Нумерація таблиць - з правого боку без крапки в

кінці.

Назви таблиць -  над таблицею по центру, по

типу:

Таблиця 1

Характеристика борошняної сировини...

Найменування сировини

Сорт

Кількість клейковини,

%

Показник

ІДК, од. пр.

Борошно пшеничне

вищий

27

85

Після основного тексту статті пропустити один

рядок.

Список літератури - напівжирними літерами по центру.

Через рядок - текст анотації курсивом по ширині іншою мовою, ніж надрукована стаття (російська, українська, англійська).

Анотація повинна мати назву статті (окремий рядок напівжирними літерами,по центру) та стислий зміст в 2-3 реченнях у вигляді окремого абзацу.

Приклад оформлення рукопису УДК 631.53.02

АПРОКСИМАЦІЯ ФОРМ ПЕРЕТИНІВ ЧАСТОК ЗЕРНОВИХ СУМІШЕЙ АНАЛІТИЧНИМИ ВИРАЗАМИ ВІДОМИХ КРИВИХ

 

Богомолов О.В., д.т.н., проф., Токолов ЮЛ., Зінченко М.О., інженери

(Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Васженка)

 

У статті запропонований спосіб аналітичної та експериментальної апроксимацій реальних зерновок деякими аналітичними залежностями: овалом Кассіні, чотирьохпелюстковою трояндою та равликом Паскаля.

 

Постановка задачі:

Мета досліджень:

Основні матеріалі досліджень:

Висновки:

 

Список літератури

1. П.М. Заика. Вибрационное перемещение твердых и сыпучих тел в сельскохозяйственных машинах: Практ. пособие. - Киев; Изд-во УСХА. 1998. 625 с.

 

"Аннотация «АПРОКСИМАЦИЯ ФОРМ СЕЧЕНИЙ

ЧАСТИЧЕК ЗЕРНОВЫХ СМЕСЕЙ АНАЛИТИЧЕСКИМИ УРАВНЕНИЯМИ ИЗВЕСТНЫХ КРИВЫХ»   ..

 

В статье предлооїсен способ аналитической и экспериментальной апроксимаций реальных зерновок некоторыми аналитическими зависимостями: овалом

Касети, четырехлепестковой розой и улиткой Паскаля..

 

Статті,   що   не   відповідають   вимога танови ВАК України від 15.01.03 № 7-05/( вимогам  до   оформлення,   опубліковані   не будуть.

Редакційна колегія залишає за собою право на відбір матеріалів статей для розміщення їх у збірнику.

Рукописи статей не повертаються.

їхати до корпуса ННІ ПХВ на метро до станції "Університет", далі трамваєм № 12 до зупинки "вул. Мироносицька".

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (23 Вересня 15)
Переглядів: 1203 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.55.30
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук