Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ БОТАНІЧНИХ САДІВ І ДЕНДРОПАРКІВ»

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

міжнародна наукова конференція

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ БОТАНІЧНИХ САДІВ І ДЕНДРОПАРКІВ»

присвячена 70-річчю дендрологічного парку «Олександрія», як наукової установи НАН України

м. БІЛА ЦЕРКВА, 23–25 травня 2016 року

Перший інформаційний лист

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції «Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів і дендропарків» присвяченої 70-річчю державного дендрологічного парку «Олександрія», як наукової установи НАН України, яка відбудеться 23–25 травня 2016 року на базі державного дендрологічного парку «Олександрія» у м. Біла Церква, Київської області.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Проблеми збереження та збагачення біорізноманіття культурної спадщини садово-паркових об’єктів.
  2. Інтродукція рослин у сучасному світі: теоретичні та прикладні аспекти.
  3. Екологія штучних та природних фітоценозів.
  4. Проблеми біоінвазій. Захист рослин.
  5. Сучасний досвід озеленення населених пунктів, ландшафтний дизайн та фітодизайн.
  6. Просвітницька та соціальна роль ботсадів і дендропарків.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

 

ФОРМА УЧАСТІ:

  1. Доповідь на пленарному засіданні.
  2. Доповідь на секціях.
  3. Стендова доповідь.
  4. Заочна участь (тільки публікація).

 

ВАЖЛИВІ КАЛЕНДАРНІ ДАТИ:

21 березня 2016 р. – закінчення прийому наукових статей для друку у «Науковому віснику НЛТУ України» та квитанцій про оплату.

1 квітня 2016 р. – закінчення прийому матеріалів (тези) для публікації у Збірнику матеріалів конференціїи та документів про оплату оргвнеску.

20 квітня 2016 р. − надсилання другого інформаційного листа з інформацією про програму конференції, умови та вартість проживання, харчування та екскурсії.

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Співголови:

Моргун Володимир Васильович – д.б.н., академік НАН України, академік−секретар відділення загальної біології;

Черевченко Тетяна Михайлівна – д.б.н., чл.-кор. НАН України, голова Ради ботанічних садів та дендропарків України, почесний директор НБС

ім. М.М. Гришка НАН України;

Галкін Сергій Іванович – д.б.н., директор державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України;

Криницький Григорій Томкович – д.б.н., професор, завідувач кафедри лісівництва НЛТУ України;

Даниленко Анатолій Степанович д.е.н., академік НААН України, ректор Білоцерківського національного аграрного університету.

Члени оргкомітету:

д.б.н. В.М. Черняк, к.б.н. Н.М. Трофименко, к.б.н. Н.М. Дойко, к.б.н. Л.В. Калашнікова, к.б.н. Н.В. Драган, к.б.н. Н.С. Бойко, к.б.н. І.Л. Мордатенко, к.б.н. Л.П. Іщук, к.с−г.н. С.В. Роговський, В.С. Галкіна, Л.В. Гандовська, Д.С. Гордієнко, Л.М. Кривдюк, В.В. Мелешко, В.М. Миронов, Л.Я. Плескач, Ю.В. Пидорич, І.П.Чорна.

Відповідальний секретар: Н.С. Бойко.

 

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

НАУКОВИХ СТАТЕЙ

На адресу оргкомітету dpa70@ukr.net потрібно надіслати заповнену реєстраційну форму, файл зі статтею та паперову версію статті, підписану усіма авторами. Якщо стаття написана декількома учасниками, то реєстраційну форму заповнюють усі автори, а файл зі статтею подає лише перший автор. Реєстраційну форму та файл зі статтею прохання називати за прізвищем першого автора латиницею: Kovalenko-reg.doc; Kovalenko-st.doc.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ для друку у «Науковому віснику НЛТУ України» Львівського університету та інформацію про необхідні супровідні документи можна знайти у додатку 1 або на сайті http://nv.nltu.edu.ua/, але надсилати її потрібно на адресу оргкомітету.

Усім учасникам, які надіслали на адресу оргкомітету реєстраційну форму та файл зі статтею, буде повідомлено про прийняття їхніх матеріалів до розгляду.

У разі прийняття матеріалів, учасникам необхідно сплатити оргвнесок та надіслати відскановану у форматі JPEG копію квитанції на адресу оргкомітету. Якщо упродовж 3 робочих днів після відправки електронного листа автор не отримав від оргкомітету підтвердження, прохання надіслати лист повторно або зателефонувати секретарю конференції.

За достовірність наведеної інформації відповідальність несуть автори.

Статті у «Науковому віснику НЛТУ України» плануємо опублікувати до початку роботи конференції.

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗИ)

Для участі у конференції на адресу оргкомітету dpa70@ukr.net потрібно надіслати заповнену реєстраційну форму та файл із тезами. Якщо тези написані декількома учасниками, то реєстраційну форму заповнюють усі автори, а файл із тезами подає лише перший автор. Реєстраційну форму та файл із тезами прохання називати за прізвищем першого автора латиницею: Kovalenko-reg.doc; Kovalenko -tez.doc. Усім учасникам, які надіслали на адресу оргкомітету реєстраційну форму та файл із тезами, буде повідомлено про прийняття їхніх матеріалів. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези з великою кількістю помилок, а також такі, що не відповідають вимогам і тематиці конференції.

У разі прийняття матеріалів, учасникам необхідно сплатити оргвнесок та надіслати відскановану у форматі JPEG копію квитанції на адресу оргкомітету. Якщо упродовж 3 робочих днів після відправки електронного листа автор не отримав від оргкомітету підтвердження, прохання надіслати лист повторно або зателефонувати секретарю конференції. За достовірність наведеної інформації відповідальність несуть автори. Тези доповідей планується опублікувати у збірнику матеріалів конференції до початку її роботи.

 

правила ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Приймаються тези обсягом до 3−х сторінок формату А4, складені у текстовому редакторі Microsoft Word 2003 (формат doc). Шрифт Times New Roman 14 pt, міжрядковий інтервал – 1. Поля − 2,5 см по периметру, абзацний відступ 1,25 см. Текст не повинен містити переносів. Рисунки чорно−білі, jpg; діаграми чорно−білі, виконані у Microsoft Excel. Родовий та видовий епітети у латинських назвах таксонів виділяються курсивом. При посиланні на літературне джерело, вказувати його у тексті у круглих дужках (автор, рік).

Структура викладення матеріалу:

УДК (зліва, напівжирний шрифт)

П.І.П. авторів, науковий ступінь,

установа, місто, електронна адреса (праворуч, курсивом)

НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ

(посередині великими літерами, напівжирний шрифт)

Основний текст…. (Александрова, 2003)

 

 

оргвНЕСОК за участЬ У конференцІЇ

Очна участь – 150 грн. (для покриття витрат, пов'язаних із підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно−організаційного забезпечення, кави−брейк тощо). Публікація наукових статей у «Науковому віснику НЛТУ України» оплачується окремо у розмірі 35 грн. за одну сторінку.

Проїзд, проживання у готелі та харчування проводиться учасниками конференції самостійно. Кошти на дружню вечерю вносяться учасниками окремо під час реєстрації.

Заочна участь (публікація тез) – 100 грн. (для покриття витрат, пов'язаних із підготовкою та виданням робочих матеріалів конференції).

Заочні учасники, які публікують наукові статті у «Науковому віснику НЛТУ України» сплачують лише 35 грн. за одну сторінку без оргвнеску (у цю суму включена вартість пересилки одного примірника «Наукового вісника»). Вартість додаткового примірника «Наукового вісника» – 50 грн. (прохання повідомляти про це завчасно).

ПоШТОВА адресА для переКАЗУ оргвНЕСКУ:

Бойко Наталія Сергіївна, Дендропарк «Олександрія»,

м. Біла Церква – 13, Київська область, Україна, 09113

(назви вулиці в адресі немає)

 

На бланкові оплати оргвнеску обов’язково зазначте Ваші ПІБ та мету переказу: «Внесок за участь у конференції» та /або «Оплата наукової статті». Закордонні учасники сплачують оргвнесок у валюті своєї країни згідно з курсом валют на день пересилання.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

електронна адреса

dpa70@ukr.net

поштова адреса

Бойко Наталія Сергіївна, Дендропарк «Олександрія»,

м. Біла Церква – 13, Київська область, Україна, 09113

телефон

 + 38 (0456) 34-05-47 тел./факс. (приймальна);

(099)-647-08-57 − Дойко Наталія Михайлівна – зав. відділом збагачення дендрофлори дендропарку

(098)-048-63-50, (050)-247-23-40 - Бойко Наталія Сергіївна − секретар оргкомітету конференції

 

Інформацію про конференцію розміщено на сайті дендропарку «Олександрія» (розділ «Конференції»): http://www.alexandria-park.com.ua/

Оргкомітет буде вдячний, якщо Ви ознайомите з цією інформацією

своїх колег, зацікавлених в участі у нашій конференції!

 

ЗАЯВКА

на участь у роботі міжнародної наукової конференції

«Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів і дендропарків»

 

1. Країна

2. Назва установи (організації)

3. Прізвище

4. Ім’я

5. По – батькові

6. Науковий ступінь, вчене звання

7. Тема доповіді

8. Назва секції

9. Форма участі

10. Службова адреса, E-mail, телефон

11. Потреба у готелі

 

 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (13 Січня 16)
Переглядів: 1489 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.30.46
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук