Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«СУЧАСНИЙ СТАН РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМНИХ ГРУНТІВ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжна-родної науково-практичної конференції «Сучасний стан родючості чорноземних ґрунтів і шляхи підви-щення продуктивності сільськогосподарських куль-тур».

Наукові напрями конференції

Секція 1. Генезис та еволюція чорноземів.

Секція 2. Проблеми охорони чорноземів від ерозії та техногенного забруднення.

Секція 3. Рекультивація та раціональне землекористування на чорноземних ґрунтах.

Секція 4. Стан родючості чорноземів та агрохімічне забезпечення сучасного землеробства.

Секція 5. Підвищення продуктивності агроценозів та поліпшення якості вирощеної продукції.

Секція 6. Методологічні аспекти використання резуль-татів агрохімічних досліджень в навчальному процесі.

Конференція відбудеться на базі Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.

 • : 49027, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова (Ворошилова), 25, конференц-зал, корп.1 (ауд. 342).

Тел.: (056) 745-53-76; (056) 713-51-46; (066) 105-88-10.

Програма конференції

25.11.2016 р.

 1.  – Реєстрація учасників конференції.
 2. – Пленарне засідання.
 3. – Робота секцій.
 4. – Круглий стіл. Ухвалення резолюції конференції.

Форма участі в конференції: очна та заочна.

Щоб отримати запрошення на конференцію, просимо до 10 листопада 2016 р. надіслати:

1) заявку на участь у роботі конференції;

2) тексти тез доповіді та статті (ей);

3) копію квитанції про оплату публікації статті.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська

Транспортне сполучення

Проїзд до Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету від центрального залізнич-ного та автовокзалів – трамваєм № 1 до зупинки «Парк ім. Т.Г.Шевченка», маршрутне таксі № 132.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Кобець А.С. – голова, ректор Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, доктор наук з державного управління, професор;

Онопрієнко Д.М. – перший проректор-проректор з навчальної роботи, професор (заступник голови);

Грицан Ю.І. – заступник голови, проректор з наукової роботи ДДАЕУ, доктор біол. наук, професор (заступник голови);

Удовицький В.О. – директор департаменту АПК, розвитку сільських територій та ринкового середовища Дніпропетровської ОДА (заступник голови);

Крамарьов С.М. – завідувач кафедри агрохімії ДДАЕУ, доктор с.-г. наук, професор (заступник голови);

Узбек І.Х. – доктор біол. наук, професор кафедри загального землеробства та грунтознавства;

Краснєнков С.В. – головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, Інститут зернових культур НААН України;

Господаренко Г.М. – доктор с.-г. наук, професор кафедри агрохімії Уманського національного університету садівництва;

Балюк С.А. – доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України, директор ННЦ Інституту ґрунтознав-ства та агрохімії НААН України;

Мірошніченко М.М. – доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи ННЦ Інститут ґрунтознавства та агрохімії НААН України;

Харитонов М.М. – доктор с.-г. наук, професор, керівник Центру природного агровиробництва ДДАЕУ;

Бикін А.В. – завідувач кафедри агрохімії і якості с.-г. продукції Національного університету біоресурсів і природокористування України, член-кор. НААН України, доктор с.-г. наук, професор;

Фатєєв А.І. – доктор с.-г. наук, професор, завідувач лабораторії захисту ґрунтів від техногенного забруднення ННЦ Інституту ґрунтознавства та агрохімії НААН України;

Багдевич И.М. – академік НАН Білорусії, доктор с.-г. наук, професор РУП Інституту ґрунтознавства та агрохімії, м. Мінськ, Республіка Білорусь;

Лапа В.В. – директор РУП Інституту ґрунтознавства та агрохімії; доктор с.-г. наук, академік НАН Білорусії, професор; м. Мінськ, Республіка Білорусь;

Волкогон В.В. – директор Інституту сільськогосподар-ської мікробіології та АПК НААН України, доктор. с.-г. наук, член-кор. НААН, професор;

Токмакова Л.М. – завідувач лабораторії Інституту сільськогосподарської мікробіології та АПК НААН України, канд. с.-г. наук;

Пироговська Г.В. – завідувач лабораторії РУП Інституту ґрунтознавства та агрохімії, доктор с.-г. наук, професор; м. Мінськ, Республіка Білорусь;

Стефан Скиба – доктор наук, професор Ягеллонського університету; м. Краків, Польща;

Мамедов Горшар Магеррам огли – заступник директо-ра з наукової роботи Інституту ґрунтознавства та агрохімії НАН Азербайджану, канд. с.-г. наук, доцент; м. Баку, Азербайджан.

Чабан В.І. – завідувач лабораторії родючості ґрунтів Інституту зернових культур НААН України, канд. с.-г. наук;

Жученко С.І. – директор Дніпропетровської філії Інституту охорони ґрунтів, канд. с.-г. наук, доцент;

Сироватко В.О. – заступник директора з наукової роботи Дніпропетровської філії Інституту охорони ґрунтів, канд. б. наук;

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Мицик О.О. – канд. с.-г. наук, доцент декан агрономіч-ного факультету ДДАЕУ;

Ярчук І.І. доктор с.-г. наук, професор кафедри агро-хімії ДДАЕУ;

Пашова В.Т. – канд. с.-г. наук, доцент кафедри агро-хімії;

Маслікова К.П. – канд. біол. наук, доцент кафедри агрохімії;

Черних С.А. – канд. с.-г. наук, доцент кафедри агрохімії;

Лемішко С.М. – ст. викладач кафедри агрохімії;

Гончаренко М.П. – завідувач редакційно-видавничого відділу ДДАЕУ

Оформлення тез доповіді:

 • заголовок, ініціали, прізвище автора (ів),

науковий ступінь, вчене звання, посада;

 • організація (установа), де працює автор;
 • обсяг матеріалу – 2–3 сторінки відредагованого тексту (формат аркуша А4);
 • шрифт: гарнітура – Times New Roman, 14 пт, інтервал – 1,0; поля 20×20×20×20 мм.

Вимоги до наукових статей

Структура статті:

 • УДК; заголовок; ініціали, прізвище автора (авторів); науковий ступінь, учене звання, посада; організація (установа); e-mail; адреса;
 • анотація: українською, російською – 6–8 рядків додаткової інформації до заголовка: англійською – від 1500 символів; переклад професійний;
 • по 8 – 10 ключових слів на трьох мовах;
 • бібліографія – два варіанти: на мові першоджерела та англійською мовою; посилання – в квадратних дужках;
 • жорстке дотримання вимог до написання наукової статті: проблема, аналіз досліджень і публікацій за нею, виділення актуальних питань, формулювання мети, обговорення матеріалів досліджень, висновки;
 • обсяг статті – до 20-ти сторінок, через 1,5 інтервала, поля 20×20×20×20 мм, шрифт Times New Roman, 14 пт.
 • обов’язково – рецензія доктора наук за напрямом досліджень;
 • авторська довідка, що підтверджує згоду на використання матеріалів у міжнародних науко- метричних базах даних. Співпрацюємо з РІНЦ (Росія), AGRICOLA (США).

Детальна інформація до написання та оформлення статей викладена на сайті «Віснику ДДАЕУ»:

http://dsau.dp.ua/ojs

Контактні телефони: (056) 713-51-75; 097-366-04-87.

Редакційно-видавничий відділ ДДАЕУ.

Додаткова інформація

Просимо завчасно потурбуватися про квитки на зворотний проїзд. Організаційний внесок за відшкодування витрат роботи конференції 100 грн (70 грн – заочно). Вартість однієї сторінки статті, надісланої для видання, становить 35 грн (відсканована квитанція про оплату додається). Тези доповідей будуть опубліковані до початку роботи конференції, статті у «Віснику ДДАЕУ» – наприкінці 2016 року.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ

(для учасників з України):

ПАТ КБ «ПриватБанк»

МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570

№ картки 4149 6258 0808 1358

Одержувач: Бандура Любов Павлівна

Призначення платежу: конференція,

від П.І.Б. учасника.

З А Я В К А  на участь у роботі конференції

Прізвище, ім’я, по батькові________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада______________

Організація (установа)____________________________

Адреса для листування____________________________

Телефони, e-mail_________________________________

Форма участі (очна, заочна)________________________

Планую виступити:

*на пленарному засіданні (до 15 хв);

*на секції чи круглому столі (до 10 хв)

*на секції (до 5 хв).

Напрям роботи __________________________________

Назва доповіді___________________________________

Планую надрукувати статтю у «Віснику ДДАЕУ» (назва)

Потреба в готелі__________________________________

Дата, підпис_____________________________________

За інформацією щодо роботи конференції, публікації матеріалів звертайтеся до СЕКРЕТАРІАТУ

Бандура Любов Павлівна –  канд. с.-г. наук., доцент кафедри агрохімії – відповідальний секретар

Божко Віталій Юрійович

Позняк Василь Васильович

Конт. телефони: (056) 744- 31- 35; 067-391-59-33;

095-550-29-35 , 050 295 90 03 та за електронною адресою: conf.agrofak@gmail.com

Сподіваємося на спільну плідну співпрацю!

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (07 Листопада 16)
Переглядів: 708 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.29.01
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук