Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

“Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій”

Шановні колеги!

Львівський національний аграрний університет запрошує Вас взяти участь у роботі XVIIІ Міжнародного науково-практичного форуму Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій, який відбудеться у ЛНАУ, м. Дубляни, 20-22 вересня 2017 р. У ході форуму будуть проведені міжнародні науково-практичні конференції:

 

 • “Розвиток сільськогосподарської освіти і кооперації”, присвячена інж. Ярославу Зайшлому;
 • “Системи виробництва продукції рослин­ництва на основі екологостабілізу­ючих заходів”;
 • “Земельні відносини в контексті просторового розвитку сільських територій”
 • “Техніка та технології агропро­мислового виробництва”;
 • “Розвиток енергетичних систем в агропромисловому комплексі”;
 • “Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві”;
 • “Соціально-гуманітарні проблеми села: реалії та перспективи розвитку”.

 

Адреса оргкомітету: 80381, Львів-Дубляни, вул. Володимира Великого, 1, наукова частина ЛНАУ, проректор з наукової роботи, д.е.н., доцент Яців Ігор Богданович, тел.: (032) 22-42-503, факс: (032) 22-42-919,
e-mail: forum_lnau@ukr.net

 

Оргкомітет форуму

Вимоги до оформлення статей у матеріалах форуму

 1. Параметри тексту: шрифт тексту – 12 п., гарнітура – “Times New Roman”, інтервал основного тексту – 1,5.

2. Параметри сторінки – А4 (210´297 мм) – поля: верхнє – 6 см, нижнє – 4 см, праве, ліве – 3,5 см, орієнтація книжкова.

 1. . Мова тексту: українська, англійська, російська, польська.

4. Обов’язкові елементи статті:

4.1. Шифр УДК

4.2. Назва статті – шрифт 12 п., півжирний, усі літери прописні, інтервал одинарний (1,0), по центру.

4.3. Ініціали та прізвище автора(рів), науковий ступінь, місце праці – шрифт 12 п., інтервал одинарний (1,0), по центру, курсив.

  1. Ключові слова українською, англійською мовами –шрифт 12 п., інтервал одинарний (1,0).
  2. Анотація – англійською мовою – шрифт 12 п., інтервал одинарний (1,0).

5. Рубрикація (рубрики виділяють півжирним шрифтом і заверстують у текст):

5.1. Постановка проблеми. Називається проблема у загаль­ному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

5.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат­ковано вирішення проблеми і на які спирається автор, виді­лення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвя­чується означена стаття.

5.3. Постановка завдання – формулювання цілей дослідження.

5.4. Виклад основного матеріалу. Повне обґрунтування отриманих наукових результатів.

5.5. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямі.

5.6. Бібліографічний список (не менше 5 позицій з обов’яз­ковими посиланнями у тексті), оформлений за новим стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

6. Оформлення графічного матеріалу: рисунки, виконані на комп’ютері або скановані, заверстуються в текст, не виходячи за поле набору; таблиці також заверстуються в текст.

7. Форма подачі матеріалів: стаття подається роздрукованою на папері (2 примірники) і на електронному носії обсягом не менше 5 сторінок. Формат тексту на електронному носії і у видрукуваному варіанті повинен бути ідентичним. Звертаємо увагу на те, що статті, які не відповідають вимогам або надійшли із запізненням, не друкуватимуться в матеріалах форуму. Оргкомітет не несе відповідальності за пошкоджені під час пересилання електронні носії. У разі таких пошкоджень статті не перенабиратимуться.

8. Оплата посторінкова (35 грн/стор.). Статті й оплату поштовим переказом надсилати на адресу: Сілецькій Марії Іванівні, редакційно-видавничий відділ, Львівський національний аграрний університет, вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, Жовківський р-н, Львівська обл., 80381.

Відповідальний секретар: к.б.н, доцент Голячук Юлія Сергіївна

Електронна пошта: forum_lnau@ukr.net

Контактний телефон для уточнення умов публікації статті: (032) 22-42-503.

9. Наукові статті приймаються до 12.06.2017 р.

10. У разі недотримання зазначених вимог статті до друку не прийматимуться.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анкета учасника

міжнародної науково-практичної конференції “………………………………………….”

Прізвище _______________________________ Ім’я _________________________ По батькові _______________

Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________________________________________

Посада _________________________________________________________________________________________

Організація _____________________________________________________________________________________

Поштова адреса _________________________________________________________________________________

Тел./факс/e-mail _________________________________________________________________________________

Назва доповіді, автор (и) __________________________________________________________________________

Бажане місце проживання: гуртожиток або готель.

 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (01 Червня 17)
Переглядів: 547 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 6.55.13
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук