Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

УПРАВЛІНСЬКА, ФІНАНСОВА ТА МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТІЙКОЇ ЕКОНОМІКИ

Шановні науковці, фахівці, практики!

 

Факультет комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації Національної металургійної академії України

з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь

у написанні колективної монографії

 

УПРАВЛІНСЬКА, ФІНАНСОВА ТА МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

В УМОВАХ  НЕСТІЙКОЇ   ЕКОНОМІКИ

 

(в межах ініційованої  теми дослідження

«Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності»

(державний реєстраційний  номер 0107U001146)

 

Передбачається формування розділів монографії

з урахуванням наступних   напрямів наукових досліджень:

 

Напрям 1. Управлінська, фінансова і маркетингова діяльність підприємств на зовнішньому ринку: сучасні проблеми та напрямки їх подолання . 

Напрям 2.  Специфіка  управління бізнесом та персоналом  в умовах  нестійкої  економіки.

Напрям 3. Вплив кризових явищ на  фінансово-облікові процеси  функціонуючих   підприємств.   

Напрям 4. Новітні підходи в аналітичному забезпеченні діяльності  підприємств в умовах нестійкої економіки.

Напрям 5. Маркетингові  інструменти та технології  як засіб розвитку    підприємств  у період кризових явищ в економіці.

 

Вимоги до матеріалів монографії та їх оформлення

 

Матеріали  обсягом від 8 сторінок повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, методичну або практичну цінність.

Назва статті друкується строчними літерами, вирівнювання - посередині. Після відступу подається матеріал, оформлений як параграф монографії, а не стаття у видання переліку ВАК України.

Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових  публікацій.

Матеріали повинні бути набрані в  текстовому редакторі Microsoft Word (1997-2003) з розширенням *.doc,  гарнітура – Times New Roman Cyr, формат сторінки А5,  береги: 2,1 см – ліворуч, 1,7 см – зо всіх інших боків.

Шрифт тексту: розмір (кегль) – 11; інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1см.

Перенос слів (в тому числі і автоматичний), а також нумерація сторінок  не допускається.

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах в чорно-сіро-білій гаммі,   гарнітура Times New Roman,  розміщення легенди – внизу рисунку, який має  бути скомпонований  у вигляді єдиного об’єкту.

Формули мають бути набрані  за допомогою редактора формул Equation, пронумеровані у круглих дужках.

Список літератури (до 15 джерел) слід подавати в кінці публікації в порядку  посилання  на джерела  в квадратних дужках. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Зноски не допускаються!

Для молодих науковців (аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук) обов’язкова отсканована рецензія доктора наук.

Матеріали в монографію надсилаються окремими файлами. Назва файлу з результатами дослідження – прізвища всіх  авторів, довідка про автора – прізвища авторів та слово «довідка», рецензія – прізвища авторів та  слово «рецензія».

Фінансові умови

Вартість однієї сторінки публікації в монографії:

  • електронний примірник монографії  у PDF форматі надісланий електронною поштою (без пересилки  автору паперового примірника) - 20 грн. за сторінку*;
  • електронний  та друкований примірник монографії (з пересилкою  автору паперового примірника) - 35 грн. за сторінку*.

*організаційні витрати, витрати на редагування, формування монографії, розсилка по бібліотеках.

На кожну статтю незалежно від кількості співавторів  надсилається один примірник монографії. Вартість додаткового екземпляра – 130грн (з урахуванням пересилки). 

Реквізити для оплати участі в монографії надсилаються після прийняття  рішення оргкомітетом  про їх включення до колективної монографії.

Контрольні дати

Термін  надання  авторами матеріалів (довідки,  статті та скан-копії рецензії для аспірантів/здобувачів наукового ступеня кандидата наук)  -  до 10.04.2016р. Звертаємо Вашу увагу: - про надходження матеріалів на електронну адресу автору  обов’язково відсилається повідомлення з е-mail: vichnykova@mail.ru. Якщо повідомлення протягом двох діб не отримано – продублюйте відправку або передзвоніть!!!

Оплата участі в монографії – до 20.04. 2016р

Розсилка монографії  та документів авторам – до  25.05. 2016р .

Монографії   присвоюється ISBN, УДК і  ББК,  вона  розсилається    відповідно до списку обов’язкової розсилки.

 

Довідка про автора:

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь,  вчене звання або   посада  

Повна назва вищого навчального закладу 

Поштова адреса та індекс ( для пересилки монографії): 

Контактний телефон для спілкування

E-mail   

Назва монографії

Номер напряму монографії

Назва  статті

          Бажання отримати  монографію: на паперовому носії  або  в  pdf форматі надіслану електронною поштою (необхідне підкресліть).

За потребою авторам надається  супровідний документ (довідка або акт) щодо участі в розробці теми дослідження.

 

Головний редактор монографіїкерівник теми «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (державний реєстраційний  номер 0107U001146)  к.е.н., професор Національної металургійної академії України Савчук Лариса Миколаївна.

Контактна особа  -  Вишнякова Ірина Володимирівна,

е-mail: vichnykova@mail.ru  тел.  066 702 15 58 

 

 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

Генезис   виникнення моделей об’єднань, заснованих на економічних  засадах

 

З огляду на те, що в сучасному розвитку  світової економіки  тенденція до  різного роду об’єднань суб’єктів підприємництва  є визначальною і  домінуючою..[1,С.142-145]…

Таблиця 1

Фактори, які сприяли виникненню та розвитку форм об’єднань, заснованих на економічних засадах, «доакціонерного періоду» (складено автором)

 

 

 

 

Фактори

Форми об’єднань

Первісна община

«Колодязна система»

Первісні спілки ремісників і торгівців

«Морські товариства»

«Сімейні товариства»

Поліси

Командитні товариства

Виживання в нелегких умовах господарювання

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.  Сучасні моделі об’єднань, заснованих на економічних  засадах, за формою організації та формою управління*

* згруповано автором за даними [38, с. 5-16 ]

Перелік посилань

1.Вишнякова И.В. Систематизация концепций экономических отношений, базирующихся на социальной близости и географической принадлежности //Наука. Образование. Технологии-2009[Текст]. материалы ІІ Междунар.науч.практ. конф., 10-11 сентября 2009г.,  Барановичи, Респ.Беларусь: в 2ч./ редкол.В.И.Кочурко (гл.ред.) [ и др.].-Барановичи: РИО БарГУ, 2009.-Ч.2.-С.142-145.

 

 

 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (10 Лютого 16)
Переглядів: 1122 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.26.43
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук