Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

V Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», яка відбудеться 7–8 травня 2019 року в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Мета конференції: обговорення актуальних питань застосування інноваційних технологій у процесі іншомовної підготовки студентів закладів вищої освіти, обмін досвідом, визначення перспектив подальших наукових досліджень. Напрями роботи: 1. Теоретичні та практичні питання галузевого перекладу. 2. Актуальні проблеми іноземної філології та перекладознавства. 3. Переклад як засіб міжкультурної комунікації. 4. Картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики та етнолінгвістики. 5. Іншомовна підготовка фахівця в сучасному світі. 6. Інноваційні методики та технології викладання перекладу у закладах вищої освіти. 7. Слово і текст у просторі культури. 8. Основні аспекти інтелектуальної власності в системі вищої освіти. Мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, польська. Підготовлені на основі доповідей статті будуть опубліковані після конференції у спецвипуску наукового журналу «Молодий вчений», який представлено в наукометричній базі Index Сopernicus. Для участі у конференції необхідно до 01 квітня 2019 року надіслати на електронну адресу pntu.conference@gmail.com у вигляді прикріплених файлів такі матеріали: 1) статтю (файл із назвою «Прізвище автора_стаття», наприклад: Ivanenko_stattia.doc); 2) заявку на участь у роботі конференції (Ivanenko_zaiavka.doc); 3) відскановану квитанцію (або фотокопію) чека про оплату вартості організаційного внеску (Ivanenko_oplata.jpg); 4) рецензію наукового керівника або витяг із протоколу кафедри з рекомендацією статті до друку (для учасників без наукового ступеня). Організаційний внесок. 1. Для очних учасників – 650 грн (публікація статті, включаючи один друкований примірник журналу, публікація програми конференції, сертифіката учасника конференції, їх розсилка Укрпоштою, усі кави-брейк, заплановані оргкомітетом культурні програми протягом двох днів та організаційні витрати). 2. Для заочних учасників – 550 грн (публікація статті, включаючи один друкований примірник журналу, публікація програми конференції, сертифіката учасника конференції, їх розсилка Укрпоштою та організаційні витрати). Кошти за організаційний внесок та публікацію статей необхідно переказати на розрахунковий рахунок університету. Отримувач: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ДКСУ Розрахунковий рахунок: 31252227109727 МФО: 820172 Код ЄДРПОУ: 02071100 Код призначення платежу: 25010100 із позначкою «Конференція кафедри іноземної філології та перекладу». Указати прізвище та ініціали автора. Розміщення учасників. Фінансові витрати (проживання в готелі, харчування, проїзд) забезпечуються учасниками конференції. Про необхідність бронювання місць у готелі слід повідомити телефоном до 15 квітня 2019 р. ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ Оформлення статті Обсяг – від 10 до 12 сторінок включно. Формат статті – A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx), поля – 2 см, основний шрифт – Times New Roman (Arial і Courier New для текстових фрагментів), розмір шрифту основного тексту – 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання тексту – по ширині, автоматична розстановка переносів включена, абзацний відступ – 1,25 см. Нумерація сторінок не ведеться. Малюнки та таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менший від основного. Посилання на літературу – у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список – у кінці тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються. Вимоги до змісту наукової статті Наукова стаття має містити такі необхідні елементи (з виділенням по тексту статті): – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; – аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми, на котрі посилається автор; – виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; – формулювання цілей статті (постановка завдання); – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; – висновки з проведеного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку. Структурні елементи наукової статті: • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); • прізвище та ініціали автора (-ів), місце роботи (навчання), вчений ступінь, вчене звання, посада – трьома мовами (українською, російською, англійською); • назва статті – трьома мовами (українською, російською, англійською); • анотація (мінімум 5 речень) та ключові слова (мінімум 5 слів) – трьома мовами (українською, російською, англійською); • текст статті може бути українською, англійською, німецькою, польською або французькою мовами; • список літератури

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (06 Березня 19)
Переглядів: 37 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 6.59.48
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук