Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Закарпатські правові читання»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі VІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Закарпатські правові читання», яка відбудеться 21-23 квітня 2016 року в м. Ужгороді на базі Ужгородського національного університету.

Конференція проводиться відповідно до плану Міністерства освіти і науки України проведення міжнародних, всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів студентів і молодих учених на 2016 рік з ініціативи юридичного факультету УжНУ.

 Програма роботи конференції 

21 квітня

9:00-10:00 – реєстрація учасників, чай-брейк

10:00-11:00 – офіційне відкриття конференції

11:00-12:30 – пленарне засідання

12:30-13:00 – обід

13:00-16:00 – секційні засідання

16:00-19:00 – екскурсійна програма старовинним м. Ужгородом, ознайомлення з місцевими культур-ними звичаями та побутом

19:00 – дружня вечірка

 

                22 квітня

9:30-11:00 – секційні засідання

11:30-12:00 – чай-брейк

12:00-13:00 – секційні засідання

13:00-13:30 – чай-брейк

13:30-14:00 – підведення підсумків конференції

14:00-14:30 – закриття конференції, нагородження учасників

14:30-20:00 – екскурсійна  програма Закарпаттям

 

                23 квітня

10:00-11:30 – відвідання художнього музею

11:30-14:00 – участь у крайових фестивалях

14:00-18:00 – екскурсійна програма Невицьким замком та частування бограчем

18:00 – від’їзд учасників

Фінансові аспекти

Витрати учасників, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування), здійснюються за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Розмір організаційного внеску становить

220 грн. – для громадян України, що є членами / кандидатами у члени Асоціації правників України чи ELSA;
250 грн. – для інших громадян України.

Переказ коштів здійснюватиметься за банківсь-кими реквізитами, які будуть надіслані у листах-підтвердженнях кожному учаснику організаційним комітетом.

       Увага! Після оплати Вами оргвнеску просимо надіслати нам відскановану копію квитанції.

 

Планується видати збірник матеріалів до початку роботи конференції.

У рамках конференції планується робота за такими тематичними напрямами (секціями):

 1. Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень, філософія права.
 2. Конституційне право та процес, муніципальне право, порівняльне правознавство.
 3. Міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, право Європейського Союзу.
 4. Адміністративне право та процес, фінансове право.
 5. Цивільне, господарське право та процес, сімейне право.
 6. Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право.
 7. Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність.
 8. Трудове право, право соціального забезпечення.
 9. Земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право.
 10. Інформаційне право, Інтернет-право, медіа право, право інформаційної безпеки.
 11. Право інтелектуальної власності та інноваційних технологій.
 12. Державно-конфесійне право та державно-церковні відносини.
 13. Новітні галузі права.
 14. Судоустрій, прокуратура та адвокатура.

Організаційний комітет

конференції 

 

Смоланка В.І. – ректор Ужгородського національного університету, д.м.н., проф.

Ондраш Торма – ректор Університету в м. Мішкольц, проф.

Шварцзова Хайді – ректор Центральноєвропейського ун-ту у м. Скаліца, проф.

Ардельян Аурель – президент Західного унів-ту ім. В. Голдіша у м. Арад, проф.

Дебінскій Антоній – ректор Люблінського католицького ун-ту Івана Павла ІІ, проф.

Бошицький Ю.Л. – ректор КУП НАНУ, к.ю.н., проф.

Вархола Міхал – президент Академічного товариства ім. М. Балудянського, проф.

Бутенко А.П. – голова Координаційної ради молодих юристів при Мін’юсті, к.і.н., доц.

Рогач О.Я. – проректор із науково-педагогічної роботи УжНУ, д.ю.н., проф.

Лазур Я.В. – декан юридичного факультету УжНУ, д.ю.н., проф.

Бєлов Д.М. – д.ю.н., професор УжНУ.

Бисага Ю.М. – зав. кафедри конституційного права та порівняльного правознавства УжНУ, д.ю.н., проф.

Білаш О.В. – заст. декана юридичного факультету УжНУ, к.ю.н., доц.

Булеца С.Б. – заст. декана юридичного факультету УжНУ, к.ю.н., доц.

Динис Г.Г. – зав. кафедри міжнародного права УжНУ, к.ю.н., проф.

Карабін Т.О. – заст. декана юридичного факультету УжНУ, к.ю.н., доц.

Лемак В.В. – зав. кафедри ТІДП УжНУ, д.ю.н., проф., член-кор. НАН України.

Менджул М.В. – в.о. зав. кафедри МПП, правосуддя та адвокатури УжНУ, к.ю.н., доц.

Олексик Х.М. – заст. декана юридичного факультету УжНУ, к.і.н., проф.

Рошканюк В.М. – заст. декана юридичного факультету УжНУ, к.ю.н., доц.

Савчин М.В. – директор НДІ порівняльного публічного права та міжнародного права УжНУ, д.ю.н., проф.

Семерак О.С. – зав. кафедри кримінал. права УжНУ, к.ю.н., доц.

Сідак М.В. – д.ю.н., професор УжНУ.

Ступник Я.В. – в.о. зав. кафедри кримінально-прав. дисциплін та МКП УжНУ, к.ю.н., доц.

Трачук П.А. – зав. кафедри адмін., фінанс. та інформ. права УжНУ, к.ю.н., проф.

Фазикош В.Г. – зав. кафедри цивільного права УжНУ, к.ю.н., проф.

Ярема В.І. – зав. кафедри господарського права УжНУ, д.екон.н., проф.

Дацюк В.Б. – к.ю.н., викладач УжНУ.

Бедей Ю.І. – голова Студентської ради Закарпатської області.

Дячук В.Т. – голова Закарпатського осередку Ліги студентів АПУ.

Гецко Н.М. – президент ELSA-Uzhhorod.

Паш Б.В. – керівник інфоцентру конференції, аспірант УжНУ.

Полюжин І.М. – координатор МЦ правових та екон.-соціальних досліджень країн Ц.-Сх. Європи КУП НАНУ, аспірант УжНУ.

Сайко К.В. – заст. голови НТСА юридичного факультету УжНУ.

Сюсько М.М. – депутат Ужгородської міської ради, аспірант УжНУ.

Ткаченко І.Ю. – голова НТСА юридичного факультету УжНУ.

 

 

 

ДЛЯ УЧАСТІ у конференції необхідно надіслати одночасно:

1.  Заявку на участь у конференції за формою, що додається, або заповнити її за посиланням http://goo.gl/forms/oHFN0KyM7U .

2.  Електронний варіант наукової статті.

3.  Відскановану копію рецензії наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня).

Зазначені вище матеріали необхідно надіслати до 20:00 20 березня 2016 р. на адресу електронної пошти zakpravochytannya@gmail.com

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, німецька, словацька, чеська, угорська, румунська, польська, білоруська.

 

Вимоги до оформлення

 • Наукова стаття повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, без плагіату.
 • Обсяг наукової статті – до 7-ми сторінок, текстовий редактор — Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Перший рядок – назва доповіді (великими літерами,  шрифт жирний, вирівнювання по центру).
 • Другий – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю).
 • Третій – курс та місце навчання (роботи), посада, науковий ступінь, учене звання.
 • Далі – текст доповіді, вирівняний по ширині.
 • Наприкінці роботи необхідно вказати відомості про наукового керівника.
 • Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге  –  номер сторінки.
 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису (див.: Бюлетень ВАК України №3 за 2008 рік).
 • Електронний варіант наукової статті має бути названий прізвищем автора роботи і записаний у форматі .doc (наприклад, Іваненко.doc).

 

Зразок заявки на участь у VІІІ-ій Міжнародній

науково-практичній конференції

молодих учених та студентів

 «Закарпатські правові читання»

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Назва навчального закладу

 

Факультет, курс

 

Назва доповіді

 

Назва секції

 

Домашня адреса, телефон

 

Електронна пошта

 

Відомості про наукового керівника (ПІБ, посада, вчене звання, науковий ступінь)

 

Адреса навчального закладу

 

ПІБ, телефон, факс та наукові реґалії керівника навчального закладу / декана факультету (у разі необхідності офіційного запрошення)

 

Форма участі (необхідне вибрати):

а) планую взяти безпосередню участь у конференції

б) не планую безпосередню участь

 

Потреба у мультимедійній техніці

 

Дата і час прибуття

 

Дата і час від’їзду

 

Необхідність бронювання готелю (на який період)

 

Дата заповнення

 

 

 

Примітка:

1. У разі невідповідності статті вказаним вимогам  оргкомітет може відмовити у прийнятті її до друку.

2. Оргкомітет просить повідомляти про необхідність більше одного збірника матеріалів завчасно.

3. Оргкомітет надішле лист-підтвердження про реєстрацію Ваших матеріалів.

 

Координати оргкомітету

88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89А,

Ужгородський національний університет,

Юридичний факультет,

Полюжин Іван Михайлович,

Тел.: 099-60-59-49-6

Ел. адреса: zakpravochytannya@gmail.com

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (19 Лютого 16)
Переглядів: 1087 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.42.58
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук