Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

Всеукраїнська науково-практична конференція ГЕОДЕЗІЯ. ЗЕМЛЕУСТРІЙ. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ПАМ’ЯТІ П. Г. ЧЕРНЯГИ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П. Г. Черняги», яка відбудеться 9 – 10 листопада 2016 р. у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне).

Мета конференції – обговорення актуальних проблем розвитку науки та виробництва у галузі геодезії, кадастру, землеустрою та природокористування.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, студенти, практики.

На конференції передбачається робота за напрямами:

Секція 1. Геодезія, картографія та геоінформатика.

Секція 2. Землеустрій, кадастр та моніторинг земель.

Секція 3. Управління територіями.

Секція 4. Підвищення ефективності водогосподарсько-меліоративних та природоохоронних об’єктів.

Секція 5.  Охорона та раціональне використання природних ресурсів.

Секція 6. Сучасний стан та перспективи розвитку агроугідь.

Робочі мови конференції:українська, польська, англійська, російська.

 

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Мошинський В. С.,д.с-г.н., професор, ректор НУВГП, завідувач кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики НУВГП, голова науково-організаційного комітету;

Савіна Н. Б., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків НУВГП, заступник голови науково-організаційного комітету;

Лященко А. А., д.т.н., професор, професор кафедри геоінформатики і фотограмметрії КНУБА;

Шульц Р. В., д.т.н., професор, декан факультету геоінформаційних систем і управління територіями КНУБА;

Войтенко С. П., д.т.н., професор, завідувач кафедри інженерної геодезії КНУБА;

Третяк К. Р., д.т.н., професор, директор інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка»;

Дубич С. В., в.о. начальника Головного управління Дергеокадастру в Рівненській області;

Шекель Ю. В., директор ДП «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»;

Лагоднюк О. А., к.т.н., доцент, проректор НУВГП з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи;

Прищепа А. М., к.с-г.н., професор, директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою НУВГП;

Клименко М. О., д.с-г.н., професор, завідувач кафедри екології НУВГП;

Вознюк С. Т., д.с-г.н., професор, завідувач кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства НУВГП;

Кожушко Л. Ф., д.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту НУВГП;

Рокочинський А. М., д.т.н., професор, завідувач кафедри природооблаштування та гідромеліорацій НУВГП;

Янчук Р. М., к.т.н., доцент, завідувач кафедри геодезії та картографії НУВГП.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Для участі в конференції необхідно до 26 жовтня 2016 року подати до оргкомітету наступні документи:

  • заявку на участь у конференції;
  • файл з текстом доповіді та/або статті. Назва файлу (латинськими літерами) повинна відповідати номеру секції конференції та прізвищу автора або першого співавтора англійською мовою (наприклад, 1_Ivanov.doc);
  • квитанцію (скановану копію) про сплату організаційного внеску та оплату друкованих матеріалів.

Організаційний внесок за участь у конференції становить:

  • 80 грн. для заочних учасників (50 грн. для учасників від НУВГП);
  • 100 грн. для учасників, які планують взяти участь в програмних заходах  конференції (70 грн. для учасників від НУВГП ).

Оргвнесок включає вартість інформаційних матеріалів конференції, витрати на їх пересилку та проведення організаційних заходів конференції. Вартість друкованих матеріалів (окрім викладачів НУВГП) становить 33 грн. за 1 сторінку.

Тези доповідей планується надрукувати у збірнику праць Всеукраїнської науково-практичної конференції до початку її проведення, а статті – у черговому збірнику наукових праць НУВГП. На кожну публікацію Ви отримаєте один примірник видання (додатковий примірник можна замовити заздалегідь).

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

Обсяг матеріалів: - для тез 2 – 3 сторінки, для статей 6-8 сторінок. Текстовий редактор – MS Word 97-2003. Формат аркушу В5, інтервал1.0, кегель 12, шрифт Times New Roman; поле зверху 20 мм, ліворуч таправоруч – 25 мм, знизу 22 мм, колонтитул 1,5 см. Рукопис матеріалу повинен розміщуватись у такому порядку:

‒  Індекс УДК, «жирним» шрифтом.Прізвище, ім’я, по батькові автора (ів) статті та їх регалії (українською мовою), виконується жирним шрифтом, а в дужках назву закладу чи організації де автор працює чи вчиться, місто – нежирним шрифтом (через один інтервал після УДК), e-mail. Назва статті (великими літерами, «жирним» шрифтом, з вирівнюванням по лівому краю українською  мовою) (через один інтервал після прізвища автора).Анотація (5-7 речень), ключові слова (5-7 слів) українською мовою, виконується жирним шрифтом, а слово «ключові слова жирним курсивом (вирівнювання зліва) (через один інтервал після назви статті).

‒  Основний текст статті – по ширині, розмір шрифту 12 кегль (через один інтервал після анотації). Абзац – 1 см. По тексту використовуються заокруглені дужки. Необхідно використовувати однотипні лапки (« »).

‒  Література: розмір шрифту – 11 кегль, не більше 10 джерел, посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад [4, C. 7]) друкується в кінці статті (оформлення списку використаної літератури повинно відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис.). У спискові наводять тільки джерела, на які є посилання в тексті статті. Список літератури продовжується підряд, а цифри виділяються жирним.

‒ Рецензент – розмір шрифту 11 кегль.

‒ Прізвище, ім’я, по батькові автора (ів) статті та їх регалії (англійською мовою), виконується жирним шрифтом, а в дужках назву закладу чи організації де автор працює чи вчиться, місто – нежирним шрифтом. Назва статті (великими літерами, «жирним» шрифтом, з вирівнюванням по лівому краю англійською  мовою). Анотація (100-250 слів), ключові слова (5-7 слів) англійською мовою, виконується жирним шрифтом, а слово «ключові слова жирним курсивом (вирівнювання зліва). Анотація англійською мовою повинна бути інформативною, змістовною, а також в ній повинні використовуватись структура та термінологія властиві англійській мові. Найбільш оптимальний варіант анотації - стисле повторення структури статті.

‒  Прізвище, ім’я, по батькові автора (ів) статті та їх регалії (російською мовою), виконується жирним шрифтом, а в дужках назву закладу чи організації де автор працює чи вчиться, місто – нежирним шрифтом. Назва статті російською  мовою (великими літерами, «жирним» шрифтом, з вирівнюванням по лівому краю). Анотація (5-7 речень), ключові слова (5-7 слів) російською мовою, виконується жирним шрифтом, а слово «ключові слова жирним курсивом (вирівнювання зліва).

Детальні вимоги до змісту та структури статті розміщено на сайті НУВГП:

http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannja-universitetu/visnik-nuvghp/vimoghi-do-oformlennja-statej-

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОФЕРЕНЦІЇ

9 листопада

З 9.00 до 11.00 – Реєстрація учасників

З 11.00 до 13.00 – Пленарне засідання конференції

З 13.00 до 13.30 – Перерва на каву

З 13.30 до 17.00 – Секційні засідання

З 17.00 – Культурно-екскурсійна програма. Музей Бурштину. Вечірнє Рівне

10 листопада

З 9.00 до 11.00 – Секційні засідання

З 11.00 до 11.30 – Перерва на каву

З 11.30 до 12.00 – Підведення підсумків конференції

 

Проживання

Витрати на проживання під час перебування у м. Рівному оплачуються за власні кошти учасників. Іногороднім учасникам пропонуються такі місця для проживання:

Готель «Турист» (м. Рівне, вул. Київська, 36, тел. (0362) 608000);

Готель «Мир» (м. Рівне, вул. Міцкевича, 32, тел. (0362) 221335);

Готель «Айвенго» (с. Колоденка, вул. Зелена, 53, тел. (0362) 208952);

Готель «Орлан» (м. Рівне, вул. Відінська, 9, тел. (0362) 643101);

Гуртожитки НУВГП.

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Національний університет водного господарства та природокористування, вул. Карнаухова, 53а, м. Рівне, Україна, ауд. 758, 759, 727, 33028.

Телефон для довідок: (098)6515951, Швець Оксана Михайлівна, (096)5082598, Бухальська Тетяна Володимирівна, (096)5413867, Янчук Олександр Євгенович.

E-mail для заявок та тез: o.m.shvets@nuwm.edu.ua.

Платіжні реквізити: Організаційні внески та кошти на друк матеріалів конференції прохання перераховувати на картку Приватбанку № 5168 7572 3015 4017. Призначення платежу не вказувати.

 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (04 Жовтня 16)
Переглядів: 781 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.26.28
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук