Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

"Зберігання та переробка продукції рослинництва: освіта, наука, інновації"

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Національний університет біоресурсів і природокористування України запрошує Вас взяти участь у Міжнародній н а у к о в о - п р а кт и ч н і й к о н ф е р е н ц і ї "Зберігання та переробка продукції рослинництва: освіта, наука, інновації", присвяченій 100-річчю від дня народження видатного вченого, завідувача кафедри

в п р одо в ж 196 8 -1987 р р., доктора сільськогосподарських наук, професора Б.В. Лесика

Напрями роботи конференції:

 1. Сучасний стан і перспективи розвитку галузі зберігання та переробки.
 2. Роль освіти у підготовці кадрів для галузі зберігання та переробки.
 3. Науково-технічне забезпечення галузі зберігання і переробки.
 4. Післязбиральна обробка, зберігання і пере­робка зерна та сировини технічних культур.
 5. Енерго- і ресурсозберігаючі технології логісти­ки та переробки плодоовочевої продукції.
 6. Товарознавство рослинницької сировини та продуктів її переробки.
 7. Економічні аспекти сучасних технологій зберігання і переробки продукції рослин­ництва.

Початок роботи конференції

2 червня 2015 року о 10:00 годині

в аудиторії 66, корп. 4 НУБіП України

Реєстрація буде відбуватися 1-2 червня 2015 ро­ку за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, корпус 4, кімната 78 (кафедра або у фойє корпу­су 4)".

Поселення пропонується у готелі НУБІП України за адресою: вул. Генерала Родимцева, 1а. Вартість проживання 150 грн. за добу.

Вимоги до оформлення матеріалів

Текст тез доповіді подається в одному примірнику (і на електронному носії), обсягом до двох сторінок на одному боці стандартного паперового аркуша (210x297 мм, Ф А-4). Поля таких розмірів: ліве - 25 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм. У лівому верхньому куті розміщується УДК, далі назва статті, ініціали і прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, назва організації, де працює автор. Шрифт тексту Times New Roman Суг, кегель - 14pt, абзацний відступ 1,2 cm (5 знаків), інтервал одинар­ний, назви - 15pt, жирний. Аспіранти і здобувані наукових ступенів у кінці тез доповіді обов'язково вказують прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, посаду. Назви файлів мають містити прізвище першого автора, наприклад, для тез доповіді - burlaka_abstr; для заявки -buriaka___registr. Формат файлів. Doc або. Rtf.

Відповідальність за достовірність поданих матеріалів несе автор. Оргкомітет залишає за собою право ре­дагувати, скорочувати та відхиляти надіслані ма­теріали, які не несуть нової наукової інформації або не відповідають вищенаведеним вимогам.

Контактні особи:

Бобер Анатолій Васильович

Тел. (044) 527-86-76; (067) 405-66-32 Войцехівський Володимир Іванович

Тел. (044) 527-86-76; (095) 311-24-91 E-mail: conference2015@i.ua

Всі бажаючі можуть також додатково надсилати наукові статті, які будуть надруковані у фаховому науковому виданні університету "Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природо­користування України. Серія Агрономія". Статті (па­перовий та електронний варіанти) надсилати за ад­ресою оргкомітету або подати їх під час роботи кон­ференції. Вартість публікації - 40 грн. за одну повну або неповну сторінку. Оплату можна здійснити під час роботи конференції. У разі відсутності можли­вості прийняти участь у роботі конференції останній термін надсилання статей та квитанцій про оплату до 15.06.2015 р. на E-mail: conference2015@i.ua.

Платіж за публікацію статті слід перерахувати на поточний рахунок одержувача. Одержувач: Національний університет біоресурсів і приро­докористування України; Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; Розрахунковий рахунок № 31259205216289; Банк: ГУ ДСКУ у м. Києві; Код банку 820019; ЄДРПОУ 00493706; Свідоцтво платника ПДВ №100155865; ІПН 004937026501; Призначення платежу: За статтю у "Науковий вісник" серія Агрономія; особовий рахунок 15.27.02 - зазначити обов'язково.

Статті подаються в двох примірниках українською мовою, обсягом не менше 5 і не більше 12 сторінок друкованого тексту. Мають містити постановку проблеми, мету, методику, результати досліджень та їх аналіз, висновки, список літератури. Кожна сторінка друкується на одному боці стандартного паперового аркуша (210x297 мм, Ф А4),через інтервал 1,5. Поля: ліве - ЗО, праве •• 15, верхнє і нижнє - 20 мм. Статтю набирати у текстовому редакторі Word, гарнітура шрифту Times New Roman Суг, кегель -14pt, таблиць - 12pt; ЗАГОЛОВОК СТАТТІ, ПРІЗВИЩЕ АВТОРА, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ - ве­ликими літерами, виключка по центру.

До статті додаються вихідні електронні матеріали - повний переклад статті (обов'язково англійською мовою) у форматі doc або rtf; ано­тації (5-6 рядків) та ключові слова українською -на початку, російською та англійською мовами -в кінці статті; УДК; відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, робоча і домашня адреси, контактні телефони); дві рецензії (обов'язково одна зовнішня), експертний висновок і лист рекомендацію від організації де проведені дослідження. Статті повинні відповідати вимогам ДАК України.

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати та скорочувати подані ма­теріали, а також відхиляти їх у разі недотри­мання поставлених вимог.

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Зберігання та переробка продукції рослинництва: освіта, наука, інновації"

Прізвище...........................................................................

Ім'я, по батькові .................................    ......................... —-

Науковий ступінь, вчене звання

Повна назва організації..............

Посада

Назва доповіді

Науковий напрям №
Доповідач, співдоповідач
Поштова адреса .............

Контактний телефон Е-гпаіі

Планую:                 □ виступити з доповіддю (до 10 хв)

 • тільки публікування тез та статті
 • стендова доповідь

Потреба в технічних засобах для ілюстрації доповіді (вказати, яких саме}

 

Потреба в готелі:     і так (з____ по_____ 2015 р.)

□ ні

Форма участі в конференції:

□ очна               □ заочна

Підпис учасника

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 10 травня 2015 р. надіслати:

1)  електронною поштою: текст тез доповіді, оформлений
згідно з вимогами;

-   заявку на участь у конференції;

2) поштою: текст тез доповіді у друкованому вигляді,
оформлений згідно з вимогами (один примірник);

 • заявку на участь у конференції;
 • файл (MS Word2003, формат Doc або Rtf) з текстом тез доповіді на носії інформації.

Організаційний внесок для одного учасника конференції 150 грн за очної форми участі та 100 гри за заочної форми участі. Організаційний внесок включає:

 • отримання інформаційних матеріалів (для очної участі) та пересилку збірника тез доповідей конференції, програми роботи конференції (для заочної участі);
 • опрацювання тез і підготовка їх для друку та друк;
 • організаційні витрати оргкомітету.

Оплату оргвнеску здійснити за адресою: 04053, Київ - 53. До запитання Войцехівському Володимиру Івановичу. Призначення платежу - за участь у конференції та публікацію тез. Копію квитанції про сплату оргвнеску відправити на E-mail: conference2015@i.ua

Про прийняття тез до друку і включення їх до програми конференції буде повідомлено додатково. Особисте запрошення на конференцію буде надіслано на вимогу заявника поштою, факсом або електронною поштою.

Адреса оргкомітету:

кафедра технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва їм. проф. Б.В. Лесика,

корп. 4, кімната 78, вул. Героїв Оборони, 13, м. Київ, 03041, Україна

Транспортне сполучення:

від станції метро "Виставковий центр" або "Либідська" -маршрутним таксі № 212

до зупинки "10-й навчальний корпус НУБІП України"

Міністерство освіти і науки України Національний університет біоресурсів і природокористування України

Агробіологічний факультет Кафедра технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. 15.В. Лесика

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (06 Квітня 15)
Переглядів: 1763 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.29.51
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук