Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

ЗЕРНОБОБОВІ КУЛЬТУРИ ТА СОЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ”

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІX Міжнародної наукової конференції "2016: Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України", яка відбудеться 11 – 12 серпня 2016 року на базі Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
 світові і вітчизняні ресурси рослинного білка;
 генетика, селекція і насінництво зернобобових культур та сої;
 технології вирощування зернових, зернобобових та білково-олійних культур;
 роль лучних агроекосистем у вирішенні проблеми рослинного білка;
 енергозберігаючі технології заготівлі, зберігання, переробки та використання кормів і кормового білка;
 зернобобові культури та продовольча безпека країни;
 якість і безпека кормів;
 економіка виробництва рослинного білка, кормів та сировини.
У роботі конференції візьмуть участь керівники і провідні спеціалісти міністерств та відомств, науково-дослідних установ, навчальних закладів, відомі вітчизняні і закордонні учені в галузі кормовиробництва, представники державних і недержавних об’єднань, сільськогосподарські товарови-робники та фермери.
Статті будуть опубліковані в Міжвідомчому тематичному науковому збірнику „Корми і кормовиробництво”, а тези доповідей в Матеріалах науково-практичної конференції.
Оргкомітет:
Гадзало Я.М.
Президент Національної академії аграрних наук України, академік НААН
Роїк М.В.
Академік-секретар Відділення рослинництва НААН, академік НААН Петриченко В.Ф.
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН,
академік НААН Корнійчук О.В.
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН,
директор, кандидат с.-г. наук Кириченко В.В.
Інститут рослинництва
ім. В.Я. Юр'єва НААН,
академік НААН
Січкар В.В.
Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН, академік НААН
Камінський В.Ф.
ННЦ «Інститут землеробства НААН», член-кореспондент НААН
Черенков А.В.
Інститут сільського господарства степової зони НААН,
член-кореспондент НААН Лихочвор В.В.
Львівський національний аграрний університет,
член-кореспондент НААН Каленська С.М.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, член-кореспондент НААН Кулик М.Ф.
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН,
член-кореспондент НААН Задорожний В.С.
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН,
кандидат с.-г. наук Бугайов В.Д.
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН,
кандидат с.-г. наук Іванюк С.В.
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН,
кандидат с.-г. наук
ПОРЯДОК УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі в роботі конференції необхідно до 1 липня 2016 року надіслати свою заявку та роздрукований і підписаний авторами один примірник статті і її версію на електронному носії або електронною поштою. Програма конференції формується із заявлених доповідей. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів.
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ:
Приймаються статті і тези за тематикою конференції, які раніше не були опубліковані, містять нові теоретичні та практичні результати. Тексти статей та тез подаються в електронній формі (флеш-накопичувач, диск або e-mail) та в роздрукованому вигляді із підписами авторів у редакторі MS Word, шрифтом Times New Roman, розміром 14, на аркуші А4, через 1,5 інтервали з полями: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 20 мм. Обсяг статті від 5 до 8 стор., включаючи резюме, таблиці, рисунки, бібліографічний список. Тези – 1 сторінка (до 2000 знаків).
Мова конференції: англійська, українська, російська.
Вартість публікації - 20 грн. за 1 сторінку. Квитанція про оплату надсилається разом із статтею.
Банківські реквізити:
Р/р № 31251290102138
в ДКСУ у м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 00496588

СТРУКТУРА СТАТТІ:
1. УДК
2. Ініціали, прізвище автора
3. Науковий ступінь
4. Місце роботи
5. Назва статті
6. Анотація (українською, російською та англійською мовами із зазначенням назви статті та її авторів)
7. Ключові слова
8. Вступ
9. Матеріали і методика досліджень
10. Результати досліджень
11. Висновки
12. Бібліографічний список (з обов’язковим посиланням у тексті)
13. Відомості про авторів
До статті необхідно додати:
1. Дві завірені рецензії
2. Експертний висновок
СТРУКТУРА ТЕЗИ:
1. УДК
2. Ініціали, прізвище автора
3. Науковий ступінь
4. Місце роботи
5. Назва статті
6. Ключові слова
Запрошення на конференцію буде надіслано Вам на основі поданої заявки.
Редактор: Гулько Леонід Петрович
моб.: 098-228-66-60
Адреса оргкомітету конференції:
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН,
проспект Юності, 16,
м. Вінниця, Україна, 21100
тел./факс: (0432) 46-41-16,
e-mail: konf_2016@ukr.net www.fri.vіn.ua
З А Я В К А
на участь у ІX Міжнародній науковій конференції
"2016: ЗЕРНОБОБОВІ КУЛЬТУРИ ТА СОЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ"
Прізвище _________________________________
Ім’я ______________________________________
По батькові _______________________________
Науковий ступінь, вчене звання ______________
__________________________________________
Місце роботи, посада ________________________
__________________________________________
Телефон __________________________________
Факс _____________________________________
E-mail ____________________________________
Тема виступу ______________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Планую виступити:
 з доповіддю на пленарному засіданні
 з доповіддю на секції
 із стендовою доповіддю
Потреба поселення в готелі: так ні
Підпис

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (27 Травня 16)
Переглядів: 1127 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 6.54.04
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук