Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові видання

Редакція журналу «Хранение и переработка зерна» запрошує Вас
Редакція журналу «Хранение и переработка зерна» запрошує Вас та усіх бажаючих до публікації наукових статей  у нашому виданні! вимоги до оформлення додаються! Просимо надсилати статті до 10 числа кожного місяця!

Вимоги ВАК до наукової статті опублікованої

у фаховому виданні

План статті:

  1. вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями (5-10 рядків);
  2.  останні дослідження та публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (звичайно ця частина статті становить близько 1/3 сторінки); її можна назвати “вихідні передумови”);
  3. формулювання цілей статті (постановка завдання); вказаний розділ вельми важливий, бо з нього читач визначає корисність для себе пропонованої статті; мета статті випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто дана стаття має на меті ліквідувати “білі плями” у загальній проблемі (обсяг цієї частини статті 5-10 рядків);
  4. виклад власне матеріалу дослідження (від 5-6 сторінок тексту). Невеликий обсяг потребує виділення головного у матеріалах дослідження; іноді можна обмежитися тільки формулюванням мети дослідження, короткою згадкою про метод вирішення задачі і викладом отриманих результатів; якщо на обсяг статті не має суворих обмежень, то доцільно описати методику дослідження повніше;
  5. у закінченні наводяться висновки з даного дослідження і стисло подаються перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Комп’ютерний варіант рукопису повинен задовольняти таким вимогам.

Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows 6.0, 7.0 (шрифт Times New Roman Cyr, 14 pt, інтервал – 1,5, формат А4. Усі поля – 2,0 cм. Вирівнювання по ширині тексу. Сторінки не нумеруються.

Текст оформляється у такому порядку:

1. Індекс УДК, без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю (Times New Roman Cyr, кегель 14 pt). Далі до назви статті пропускається стрічка.

2. Назва статті, без абзацного відступу, вирівняна по лівому краю. Шрифт стандарний, не заглавними буквами Правильно Назва статті. неправильно НАЗВА СТАТТІ Далі — дві порожні стрічки.

3. Імена та прізвища авторів, без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю, жирними літерами. Правильно Ткаченко С.В.

4. Вчений ступінь і звання, місце праці. Без абзацного відступу, вирівняно по ширині тексту,

5. Анотація трьома мовами (українська, російська і англійська) без слова анотація, без абзацного відступу, відступ зліва 1 см, шрифт Times New Roman Cyr, 14 pt, курсив).

6. Ключові слова (розпочинається словосполученням «Ключові слова:», без абзацного відступу, відступ зліва 1 см, вирівняно по ширині тексту, жирними літерами, шрифт Times New Roman Cyr, 14 pt, курсив). Далі — одна порожня стрічка.

7. Стаття починається зі вступу. Слово “Вступ” або «Постановка проблеми» друкується без нумерації, жирними літерами. Після нього в цьому ж рядку викладається текст вступу, який повинен відповідати вимогам ВАК України до фахових публікацій.

Ілюстрації виконуються якісно, в графічних редакторах, розміщуються в тексті та надаються в окремих файлах. Ілюстрації та підписи до них розміщуються в тексті без (!) об’єднання в окремий об’єкт та без обтікання текстом.

Графіки та діаграми виконуються у Excel 2003 та більш нових версіях, розміщуються в тексті та надаються в окремих файлах. Розмір шрифту на графіках та діаграмах повинен бути таким же, як в основному тексті статті.

Підписи до рисунків друкуються під рисунками прямим шрифтом, слово "Рис." з номером — курсивним.

Скорочення позначень фізичних величин виконуються латинськими символами згідно системи SI.

Зразок оформлення тез доповідей

Моделювання тепломасоперенесення під час сушіння зерна

І. І. Іваненко, к. т. н., доц., П. П. Петренко, д. т. н., проф., Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Анотація

Ключові слова:

Аннотация

Ключевые лова:

SUMMARY

Keywords

Вступ ……..

Останні дослідження та публікації або вихідні передумови

Мета …….

Основна частина досліджень…….

Висновок …….

Література  ……

Статті висилаються на e-mail: tanya.yao@mail.ru

Довідка про автора

Прізвище ім’я по батькові

Вчена ступінь, звання

Місце роботи

Назва статті

Контактний телефон

e-mail:

Категорія: Наукові видання | Додав: nauka (03 Березня 16)
Переглядів: 1605 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.39.28
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук