Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Конференції ПДАТУ

„ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ: РОЗРОБКА, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ”

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
30 вересня - 2 жовтня 2015 р. 
у ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів) відбудеться 
VІ Міжнародна науково-практична конференція 
„ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ: РОЗРОБКА, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ”

Основні напрями роботи конференції:

 • Розробка та виробництво ветпрепаратів (в т. ч. імунобіологічних) і кормових добавок.
 • Ветеринарна фармакологія та токсикологія.
 • Стандартизація, сертифікація, контроль якості ветпрепаратів та кормових добавок.
 • Застосування нових ветеринарних препаратів, кормових добавок та їх ефективність.
 • Залишкові кількості ветеринарних препаратів і токсикантів у сировині та продуктах тваринного походження.
 • Визначення забруднювачів у кормах та кормових добавках.

     Дo участі в конференції запрошуємо наукових співробітників, представників підприємств різних форм власності, які випускають ветеринарні препарати, представників іноземних фірм, які постачають ветеринарні препарати на ринок України, а також фахівців практичної ветеринарної медицини.
      У роботі конференції братимуть участь провідні вчені в галузі ветеринарної медицини України, Польщі, Білорусі, Грузії, Австрії, Німеччини, Чехії, Латвії, Росії, Румунії та інших країн.
     Матеріали конференції будуть опубліковані у „Науково-технічному бюлетені ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин” (випуск 16, № 2), який входить до Переліку фахових видань України в галузі ветеринарних та сільськогосподарських наук.
Інформаційне повідомлення № 1

 

ШАНОВНІ  КОЛЕГИ !

 

Запрошуємо Вас взяти участь у

VІ Міжнародній науково-практичній конференції

 

„ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ:

РОЗРОБКА, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ”,

 

яка відбудеться

30 вересня - 2 жовтня 2015 р.

у ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів)

 

Основні напрями роботи конференції:

 • Розробка та виробництво ветеринарних препаратів (в т. ч. імунобіологічних) і кормових добавок.
 • Ветеринарна фармакологія та токсикологія.
 • Стандартизація, сертифікація, контроль якості ветеринарних препаратів та кормових добавок.
 • Застосування нових ветеринарних препаратів, кормових добавок та їх ефективність.
 • Залишкові кількості ветеринарних препаратів і токсикантів у сировині та продуктах  тваринного походження.
 • Визначення забруднювачів у кормах та кормових добавках.

 

                Дo участі в конференції запрошуємо наукових співробітників, представників підприємств різних форм власності, які випускають ветеринарні препарати, представників іноземних фірм, які постачають ветеринарні препарати на ринок України, а також фахівців практичної ветеринарної медицини.

                У роботі конференції братимуть участь провідні вчені в галузі ветеринарної медицини України, Польщі, Білорусі, Грузії, Австрії, Німеччини, Чехії, Латвії, Росії, Румунії та інших країн.

Матеріали конференції будуть опубліковані у „Науково-технічному бюлетені ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин” (випуск 16, № 2), який входить до Переліку фахових видань України в галузі ветеринарних та сільськогосподарських наук.

                Для налагодження ділових зв’язків і розширення співробітництва до програми конференції будуть включені презентації вітчизняних та зарубіжних фірм-виробників ветеринарних препаратів. У рамках конференції відбудеться виставка ветеринарних препаратів.

                Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

                Організаційний внесок – 100 гривень.

                                                               Інформація для авторів:

                Статті просимо оформляти згідно з Правилами оформлення, які додаються, та надсилати в електронному та друкованому варіантах до 20 червня 2015 р. в Оргкомітет конференції. Вартість публікації – 30 грн. за 1 сторінку. Кошти просимо надсилати поштовим переказом на адресу:

79024, м. Львів-24, вул. Б. Хмельницького, 145, Чайковській Олександрі Іллівні. На копії квитанції необхідно вказати прізвище першого автора статті.

Оргвнесок можна буде заплатити безпосередньо при реєстрації на конференції.

                Учасникам конференції буде надана можливість здійснити екскурсію старовинною частиною Львова, віднесеною до світової історичної спадщини ЮНЕСКО.               

                Додаткову інформацію Ви можете отримати в Оргкомітеті конференції та на сайті Інституту, в розділі “Новини”: Web-site: www.scivp.lviv.ua

               

Контактні телефони та електронна пошта:       

(032) 252-33-72 – приймальня     

 (032) 252-11-71, 067-674-68-88, e-mail: viktormuzyka@gmail.com – Музика Віктор Павлович

096-45-11-706, e-mail: brezvun@gmail.com – Брезвин Оксана Марківна

(032) 231-63-76, 067-674-68-80, e-mail:  alexandra.dndki@gmail.com – Чайковська Олександра Іллівна

 

Факс: (032) 252-27-78

 

Адреса для листування:

Оргкомітет конференції

ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок

вул. Донецька, 11,

м. Львів,  79019

АНКЕТА УЧАСНИКА

 

VІ Міжнародної науково-практичної конференції

„Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та застосування”

(30 вересня-2 жовтня 2015 року)

 

Прізвище, ім'я, по-батькові ___________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання _______________________________________

Посада ____________________________________________________________

Місце роботи ______________________________________________________

Контактна адреса ___________________________________________________

__________________________________________________________________

Тел. _______________________

Факс ______________________

Е-mail _____________________ 

Форма участі у конференції

* усна доповідь

* стендова доповідь

* лише публікація

Технічні засоби

* мультимедійний проектор

Замовлення готелю

* так

* ні

Організація зустрічі

* так (вказати дату, годину приїзду)

* ні

Побажання _________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Підпис______________________________

Правила оформлення статей

До науково-технічного бюлетеня

 

Бюлетень входить до Переліку фахових видань України в галузі ветеринарних та сільськогосподарських наук.

До Науково-технічного бюлетеня приймаються оригінальні статті з основних напрямів ветеринарної медицини і тваринництва. Згідно з вимогами ВАК України (№7-05/1 від 15.01.2003 р.) стаття повинна мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

                Статті в бюлетені друкуються українською мовою, а іноземних авторів — англійською, польською чи російською. Рукопис статті надсилається в одному примірнику. Статтю слід друкувати в редакторі Word 6 або 7. Шрифт Times New Roman. Розмір шрифту — 12, через 1 інтервал, формат А4 з полями: ліве і праве — 2,0 см, верхнє і нижнє — 2,54 см, абзац — 1,25 см. Електронний варіант статті надсилається електронною поштою.

                Стаття має містити шифр УДК в лівому верхньому куті першої сторінки. Нижче в центрі: НАЗВА СТАТТІ (великими жирними літерами), ініціали і прізвище автора, його науковий ступінь, вчене звання (курсивом), назва та почтова адреса наукової установи, де автор працює  (звичайним 12 шрифтом). Якщо стаття написана аспірантом або здобувачем, у нижній частині першої сторінки під текстом подаються дані про наукового керівника.

                На початку статті розміщується анотація українською мовою (не менше 10 рядків, курсивом). Під анотацією – ключові слова (великими літерами).

Вступна частина повинна містити постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

                Розділ Матеріали і методи складається так, щоб за наведеним описом можна було відтворити дослідження. На загальновідомі методи досить дати посилання. Треба зазначити вид і кількість використаних тварин.

                У розділі Результати й обговорення бажано уникати повторення табличних даних, а обговорення обмежити розглядом лише найважливіших із встановлених фактів з урахуванням попередніх відомостей з даних питань. Таблиці повинні мати заголовок і бути пронумеровані арабськими цифрами. Таблиці, рисунки, графіки, фото розміщуються після посилання на них в тексті. Таблиці набираються у програмі Microsoft Word, шрифт 10, слово Таблиця (курсивом), заголовок таблиці дається жирними літерами по центру. Таблиці повинні бути у книжковому розташуванні (за винятком дуже громіздких). Формули та рисунки набираються у редакторі Microsoft Word’95 версія 6,0 або 7,0. Фотографії слід надсилати сканованими і вставленими в порядку згадування.

                У кінці статті розміщуються В И С Н О В К И та Перспективи подальших досліджень.

                Після Перспектив подається анотація російською та англійською мовами – для українських статей (для іншомовних — українською), де вказуються НАЗВА СТАТТІ великими жирними літерами, під нею ініціали та прізвище автора курсивом, нижче — назва і адреса наукової установи, ще нижче – А Н Н О Т А Ц И Я та S U M M A R Y, у яких текст анотації і ключові слова ідентичні українській.    

Використана  Л І Т Е Р А Т У Р А  подається наприкінці статті в порядку згадування джерел у тексті та зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний список оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Після літератури обов’язково вказується рецензент (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи).

Окремим файлом у редакторі Word 6 або 7, шрифт Times New Roman, 14 треба надіслати SUMMARY до поданої статті, обсягом 1 повна сторінка.

У разі невідповідності встановленим вимогам. стаття повертається автору.

 

Категорія: Конференції ПДАТУ | Додав: nauka (02 Червня 15)
Переглядів: 2123 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.39.31
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук